• All
 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2010
 • 2009
 • 2007

Analiza istraživanja o položaju djece i mladih pod institucionalnom zaštitom

Access to Education of the Youth at Risk in the Western Balkan Countries – a Collection of Policy Briefs

Manušengoro Thamipe

Brošura o građanskim pravima namijenjena RE populaciji

ТУРБОТА ПРО ЗДОРОВ’Я (UK)

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ (RUS)

Guide on referral system/ social services delivery for UASC in Montenegro

Программа снижения вреда Что включает и почему важна (RUS)

Програма зменшення шкоди Що включає Що включає і чому важлива (UK)

KRATKI VODIČ ZA STRUČNJAKE I STRUČNJAKINJE U RADU SA OSOBAMA KOJE DOLAZE IZ RATOM ZAHVAĆENIH PODRUČJA

Brošura – Korupcija u zdravstvenom sistemu Crne Gore

НДО “Ювентас” Наші послуги (UK)

НПО “Ювентас” Наши послуги (RUS)

NGO Juventas – SERVICES WE PROVIDE (ENG)

Godišnji izvještaj 2022

Kritičko mišljenje u nastavi – Priručnik za nastavnike/ce

Social services for the youth at risk in the Western Balkans: a collection of policy briefs

Vodič: Prevencija transmisije hepatitis B i C virusa sa majke na dijete

Rezultati pilot istraživanja: Samoprocjena ponašanja koje dovode u sukob sa zakonom

KOMPAS: Crnogorsko pomorstvo u pogrešnom smjeru

Medijska pismenost – Priručnik za edukatore/ke

Sistem alternativnih sankcija i probacije u Crnoj Gori – pravni okvir i proces tranzicije od izdržavanja kazne do reintegracije u društvo

Analiza stanja i preporuke u odnosu na uslovni otpust

Godišnji izvještaj 2021

Smjernice za program smanjenja štetnih posljedica upotrebe droga

Program smanjenja štete u Crnoj Gori

Results of a pilot study: Behavior self-assessment that leads to conflict with the law among high school students in Montenegro

Analysis: Is the system of regulations ready for CSOs to be Social and Health care service providers

Analiza: Da li je sistem normi otvoren za OCD kao pružaoce socio-zdravstvenih servisa

Regionalna studija “Organizacije civilnog društva kao pružaoci usluga na Zapadnom Balkanu”

Kako premostiti jaz u finansiranju i ostvariti održivost odgovora na HIV

Platforma zajedničkog djelovanja

Kako unaprijediti participaciju mladih

Medijska pismenost_ CATI istraživanje

Ispitivanje javnog mnjenja u Crnoj Gori – Stavovi prema LGBTI populaciji

Priručnik za policijske službenike/službenice za rad sa LGBTIQ osobama

Medijska pismenost brošura o predmetu

Principi medijske pismenosti

Medijska pismenost poster

Smjernice za rad sa mladima koji napuštaju sistem alternativnog staranja

Vršnjačko nasilje u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori iz perspektive učenika/ca, roditelja i nastavnika/ca

Zabrana pušenja u javnim prostorima_ sažetak javne politike ME

Ka sigurnom i bezbjednom okruzenju za djecu

Postupanje u slučaju nepodgode

REINTRODUCE THE BAN ON SMOKING IN PUBLIC PLACES POLICY BRIEF

Standardi pružanja socijalnih usluga za NVO koje rade sa djecom i mladima u riziku

Socijalno neprilagođeno ponašanje djece i mladih

Vodič za rad sa djecom i mladima u sukobu sa zakonom

Poster dječji dom

Mapiranje savjetovališta

Protokol o postupanju u slučajevima nasilja

Vodič za rad sa mladima i djecom sa iskustvom života na ulici

Vodič za rad sa djecom i mladima koji žive u porodicama sa istorijom konflikata sa zakonom i/ili sa upotrebom droga

Vodič za rad sa djecom i mladima koje koriste droge

Vodič za OCD koje podržavaju romsku i egipćansku djecu i mlade

Vodič za medicinske radnike u radu sa LGBT osobama

Vodič za socijalne radnike-ce u radu sa LGBT osobama

Flajer dječji dom

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU STRATEGIJE ZA R-IR lica

Report_ Strategy for Development of Social and Child Protection

Građani/ke i zdravstvena zaštita

Primjenjivost standarda za pružanje socijalnih servisa u OCD

Izvještaj o sprovođenju strategije zapošljavanja

Izvještaj o sprovođenju Strategije za razvoj socijalne i dječije zaštite

Izvještaj o realizaciji strateškog odgovora na HIV-AIDS

Razvoj nacionalnog okvira kvalifikacija

Obrazovanje odraslih u CG

Analiza implementacije Strategije za razvoj stručnog obrazovanja

Monitoring Strategije zaštite od nasilja u porodici

Stavovi građana o zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj zaštiti i zapošljavanju

Studija o socijalnom preduzetništvu

The Effectiveness of the System of Social Benefits

Priprema učenika srednjih stručnih škola za tržište rada

Jednak pristup pravdi

Poster HEPATITIS C – od infekcije do liječenja

Napuštanje institucionalne zaštite: analiza politika, institucionalnog okvira i praksi

Reduction of drug related harm in Montenegro

Priče o etičkim dilemama

Nacrt AP za unapređenje položaja zatvorenika-ca

Monitoring poštovanja ljudskih prava u ZIKS-u 2014-15

Percepcija uslova i tretmana u zatvoru 2014_15

Srednjoškolski stav

Smanjenja štetnih posljedica upotrebe droga u Crnoj Gori

REA kako do posla

Kupljene ocjene ne polažu maturu_ vodič protiv korupcije

Učimo da nas ne čine predrasude brošura

Usmjeravanje zatvora ka zajednici

Vodic Kako dalje sa hepatitisom C

Zagrizi prava – vodič za pravne postupke LGBT

Priručnik – Rodni identitet i seksualna orijentacija

Priručnik o postupanju policije

Priručnik za psihologe – Rad sa LGBT populacijom

Priručnik o učeničkom parlamentu

Smjernice za postupanje stručnih službi škola u radu sa LGBT mladima

Testiranje za početnike, podsjetnik za iskusne

Komentari na “Strategiju unapređenja kvaliteta života LGBT osoba”

Juventas Survey in High Schools

Izvještaj o pravima korisnika droga u Crnoj Gori

Stavovi srednjoškolaca o seksualnosti, seksualnoj orijentaciji

Brošura predoziranje

Flayer EU

Sa pravim vrijednostima u EU BROŠURA

Održivi razvoj i zaštita okoline EU

Preporuke učenika/ca za obrazovanje EU

Preporuke učenika/ca za zaštitu ljp EU

Preporuke učenika/ca za borbu protiv korupcije EU

Nacionalna konferencija EU vrijednosti

EUvrijednosti-YouthInAction

Izvještaj o implementaciji preporuka SE

Rezultati istrazivanja – Evropske vrijednosti

Preporuke učenika-ca za zaštitu životne sredine_EU

Mladi u zajedničkoj akciji

Nauka i tehnologija u CG i EU

Poljoprivreda u CG i EU

Ljudska prava u EU

Prevencija transmisije hepatitisa sa majke na dijete

Jedinstveno tržište EU

Izvještaj o ljudskim pravima LGBT osoba 2011

EU vrijednosti – stipendije

EU-vrijednosti_ društvo znanja

Evropske vrijednosti za mlade studija

EU informator

Kako smanjiti stepen homofobije u CG

Analiza položaja LGBT osoba u crnogorskom društvu

Participacija mladih – primjeri dobre prakse

Tolerant youth

Zajednica učenika