U pravo vrijeme!

Aktuelnosti

Februar 21, 2024

Država u potpunosti da pokrije troškove usluge personalne asistencije i osigura licenciranje više pružalaca te usluge

Država bi trebalo da u potpunosti pokrije troškove usluge personalne asistencije, da osigura licenciranje više pružalaca te usluge i da je pruži u skladu sa individualnim […]
Februar 13, 2024

II Javni konkurs “U pravo vrijeme”: Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata

Na osnovu Rješenja broj 01-318/23 od 27.12.2023. godine u vezi sa II Javnim konkursom za podršku nevladinim organizacijama i neformalnim grupama broj 01-286/23-JP od 01.12.2023. godine, […]
Januar 18, 2024

U pravo vrijeme: Naknadno informacija o drugom krugu bodovanja

Obavještavamo zainteresovane strane da će informacija o eventualnom organizovanja drugog kruga bodovanja u sklopu II Javnog konkursa U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i […]
Decembar 27, 2023

Odluka o izboru eksterne evaluatorke za članicu Komisije za bodovanje prijedloga projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa pristiglih na II Javni konkurs – U pravo vrijeme” – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture

Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 1 Statuta NVO Juventas broj 01-40/23-O u vezi sa Ponovljenim Javnim konkursom za eksternog/u evaluatora/ku za bodovanje projekata nevladinih […]
Decembar 21, 2023

Ponavljanje Javnog konkursa za eksternog evaluatora za bodovanje projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa

Za potrebe projekta “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture” a u vezi […]
Decembar 8, 2023

Održana info sesija – Predstavljanje II Javnog konkursa “U pravo vrijeme”

Danas je održana info sesija – Predstavljanje II Javnog konkursa “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i […]
Decembar 8, 2023

Javni konkurs za eksternog evaluatora za bodovanje projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa

Za potrebe projekta “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture” a u vezi […]
Decembar 5, 2023

Info sesija: Drugi Javni konkurs – U pravo vrijeme!

Juventas organizuje Info sesiju – Predstavljanje Drugog Javnog konkursa “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja […]
Decembar 1, 2023

II Javni konkurs za raspodjelu sredstava NVO i neformalnim grupama – U pravo vrijeme!

JUVENTAS raspisuje II JAVNI KONKURS u sklopu grant šeme kroz projekat “U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i […]
Oktobar 18, 2023

Drugi krug bodovanja: Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata u sklopu grant šeme U pravo vrijeme

Na osnovu Rješenja broj 01-103/23 od 08.05.2023. godine u vezi sa drugim krugom bodovanja u sklopu I Javnog konkursa za podršku nevladinim organizacijama i neformalnim grupama […]
Septembar 29, 2023

Predstavljamo podržane projekte kroz prvi krug bodovanja I javnog poziva U pravo vrijeme!

Projekat “U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture” realizuju NVO Juventas,  Help – […]
Jun 19, 2023

Prijavite se za drugi krug bodovanja – I Javni konkurs “U pravo vrijeme”

Juventas je u ime Konzorcijuma koji realizuje projekat “U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske […]
Jun 16, 2023

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata u sklopu grant šeme U pravo vrijeme

Na osnovu Rješenja broj 01-103/23 od 08.05.2023. godine u vezi sa I Javnim konkursom za podršku nevladinim organizacijama i neformalnim grupama broj 01-58/23-JP od 24.03.2023. godine, […]
April 5, 2023

Javni konkurs za eksternog/u evaluatora/ku za bodovanje projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa

Za potrebe projekta “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture” a u vezi […]
Mart 24, 2023

I Javni konkurs za podršku nevladinim organizacijama i neformalnim grupama

JUVENTAS objavljuje  I JAVNI KONKURS u sklopu grant šeme kroz projekat “U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava […]
Mart 24, 2023

Predstavljena grant šema “U pravo vrijeme”

Juventas će danas  objaviti prvi javni poziv za finansijsku i mentorsku podršku NVO sektoru i neformalnim grupama koje djeluju kao zaštitnice ljudskih prava u Crnoj Gori, […]

Projekat “U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture” realizuju nevladine organizacije Juventas, Help – Hilfe zur Selbsthilfe, Centar za monitoring i istraživanje – CeMi, Kvir Montenegro i Otvoreni centar Bona fide uz podršku Delegacija Evropske unije kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR) a kofinansira Ministarstvo javne uprave. Projektom se daje direktna finansijska i mentorska podrška nevladinim organizacijama i neformalnim grupama koje djeluju kao zaštitnice ljudskih prava u svim dijelovima Crne Gore. Ovim projektom će biti realizovan niz aktivnosti zagovaranja i jačanja kapaciteta koje imaju za cilj da doprinesu boljem političkom okruženju za rad OCD aktivnih u ovim oblastima, kao i da doprinesu izgradnji partnerstva na lokalnom nivou, što će sve dovesti do širenja prostora za aktivnosti civilnog društva.
U sklopu ovog projekta realizuje se grant šema u periodu od 24. marta 2023. do 1. oktobra 2024. godine.
Kroz grant šemu biće raspisana tri javna konkursa ukupne vrijednosti 350,000 eura.