Vodič za medicinske radnike u radu sa LGBT osobama

Vodič za socijalne radnike-ce u radu sa LGBT osobama
Mart 17, 2017
Vodič za OCD koje podržavaju romsku i egipćansku djecu i mlade
April 27, 2017

Vodič za medicinske radnike u radu sa LGBT osobama

Naziv:
Vodič dobre prakse za medicinske radnike/ce u radu sa LGBT osobama

Opis:
Ovaj vodič dobre prakse nastao je kao odgovor na uvriježene stavove i predrasude prema LGBT osobama. Namijenjen je zainteresovanom medicinskom osoblju koje želi saznati nešto više o različitim seksualnim orijentacijama i rodnim identitetima – kroz istoriju pa do danas, o osnovnim pojmovima, identitetima, najčešćim predrasudama i zabludama o LGBT zajednici.

Treće i dopunjeno izdanje Vodiča dobre prakse za medicinske radnike/radnice predstavlja dio projekta “Dostupna i adekvatna zdravstvena njega za sve”, koji nevladina organizacija Juventas realizuje sa glavnim ciljem podrške i zaštite ljudskih prava LGBT osoba u oblasti pružanja usluga zdravstvene zaštite u Crnoj Gori. Projekat je finansijski podržala Ambasada Kraljevine Holandije.

Autori/ke:
– Jelena Čolaković
– Dr Tea Dakić
– Dr Milena Popović Samardžić

Godina izdavanja: 2017.