U sklopu II Javnog konkursa raspodijeljeno je 121,042.00€ eura za realizaciju osam projekata.

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata u sklopu grant šeme U pravo vrijeme