Ivana Vujović
izvršna direktorica
Ivana Vujović je aktivna članica crnogorskog civilnog društva već 20 godina. Izvršna je direktorica Juventasa, nevladine organizacije koja doprinosi unapređenju ljudskih prava i demokratizaciji društva sa posebnom akcentom na rad Read More
Jelena Čolaković
programska direktorica
Rođena 20. 11. 1982. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, društveno jezički smjer. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore studirala je engleski jezik i književnost. Od Read More
Marija Ružić Stajović
programska direktorica
Rođena je 3. jula 1985. u Nikšiću. Osnovnu školu i gimnaziju društveno jezičkog smjera je završila u Podgorici. Diplomirala je u drugoj generaciji Fakulteta političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalni Read More
Aleksandra Vujačić
finansijska direktorica
Aleksandra Vujačić je rođena 17.02.1971. godine. Osnovnu školu i gimnaziju- jezičko kulturološki smjer, završila je u Kotoru. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, a magistrirala na istom fakultetu na Read More

Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove

Jovan Bojović
pravni savjetnik
Jovan Bojović je aktivan član crnogorskog civilnog društva od 2015. godine. Trenutno je pravni savjetnik u Juventasu, nevladinoj organizaciji koja doprinosi unapređenju ljudskih prava i demokratizaciji društva. Završio je Gimnaziju Read More
Marina Dušević
asistentkinja odjeljenja za finansijske i opšte poslove
Rođena je 18.04.1993. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju ekonomsku školu, završila je u Podgorici. Završila je trogodišnje studije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalna politika i socijalni Read More
Ivana Radoman
PR i menadžerka događaja

Program direktne podrške

Marija Radović
koordinatorka
Ana Dedivanović
terenska radnica
Marija Mijović
zamjenica koordinatorke
Ivana Kulašević
socijalna radnica
Ranko Dacić
terenski radnik / saradnik u zajednici
Marko Dragićević
terenski radnik / saradnik u zajednici
Petar Ulićević
terenski radnik / saradnik u zajednici
Ilija Vujošević
Host u Drop in centru

Program za jačanje kapaciteta, istraživanje i zagovaranje

Miloš Milačić
savjetnik
U izradi

Saradnici/ce

Tatijana Đurišić
saradnica/psihološkinja
Tatijana Đurišić (rođena Mandić) rođena je na Cetinju 1975. godine. Nakon završene Gimnazije „Slobodan Škerović“, društveno-jezički smjer, završila je studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Aktuelno je doktorant Read More
Miloš Bulatović
saradnik/psihilog
Miloš Bulatović, studirao je na odsjeku za psihologiju, na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Univerzitet Crne Gore. Takođe ima završene osnovne studije, smjer poslovna psihologija, na Fakultetu za poslovni menadžment. Ima Read More
Tea Dakić
saradnica/psihijatrica
Rođena je 1983. godine u Podgorici, gdje je završila Medicinski dakultet, Univerziteta Crne Gore. Specijalizaciju iz oblasti adutne psihijatrrije završila je na Univerzitetu u Beogradu. Aktuelno je zapošljena kao specijalistkinja Read More
Itana Kovačević
saradnica/psihološkinja
Rođena je 29.04.1979. godine u Zemunu. Osnovnu školu, nižu muzičku i gimnaziju – opšti smjer završila je u Kotoru. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na odsjeku za psihologiju. Read More
Sabina Turković
saradnica/frizerka
Sabina Turković, frizerka u Drop in centru Sabina je rođena 16.10.1972. godine u Podgorici. Srednju stručnu školu, frizerski smjer, završila je u Prištini 1990. godine, a 2015. završila je obuku Read More