Ivana Vujović
izvršna direktorica
Ivana Vujović (rođena Vojvodić) je aktivna članica crnogorskog civilnog društva gotovo 20 godina. Trenutno je izvršna direktorica Juventasa, nevladine organizacije koja doprinosi unapređenju ljudskih prava i demokratizaciji društva sa posebnom Read More
Jelena Čolaković
programska direktorica
Rođena 20. 11. 1982. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, društveno jezički smjer. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore studirala je engleski jezik i književnost. Od Read More
Maja Marković
programska direktorica
Maja Marković rođena je 02.06.1990. u Podgorici. Završila je Fakultet političkih nauka Univerziteta Crne Gore, smjer Međunarodni odnosi. Dio studija provela je na Masarik univerzitetu u Češkoj Republici. Master studije Read More
Aleksandra Vujačić
finansijska direktorica
Aleksandra Vujačić je rođena 17.02.1971. godine. Osnovnu školu i gimnaziju- jezičko kulturološki smjer, završila je u Kotoru. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, a magistrirala na istom fakultetu na Read More

Odjeljenje za finansijske i opšte poslove

Jovan Bojović
pravni savjetnik
Rođen je 1996. godine u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, opšti smjer. Završio je Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore. Prvi je predsjednik Unije srednjoškolaca Crne Gore, Read More
Marina Dušević
asistentkinja odjeljenja za finansijske i opšte poslove
Rođena je 18.04.1993. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju ekonomsku školu, završila je u Podgorici. Završila je trogodišnje studije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalna politika i socijalni Read More
Brankica Mikić
grafička dizajnerka
Stranica u izradi

Program direktne podrške osobama u riziku od socijalne isključenosti i socijalno isključenim

Marija Radović
koordinatorka
Nina Šćepanović
socijalna radnica
Ana Dedivanović
terenska radnica
Marija Mijović
zamjenica koordinatorke
Ivana Kulašević
socijalna radnica
Ranko Dacić
terenski radnik / saradnik u zajednici
Marko Dragićević
terenski radnik / saradnik u zajednici
Petar Ulićević
terenski radnik / saradnik u zajednici

Program za jačanje kapaciteta, istraživanje i zagovaranje

Mićan Andrijašević
savjetnik
Mićan Andrijašević je odrastao u Baru, a studije novinarstva je završio na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. U Juventasu je angažovan od juna 2017. godine kao asistent na projektima u Read More
Bogdan Pipović
savjetnik
Stranica u izradi

Saradnici/ce

Tatijana Đurišić
saradnica/psihološkinja
Tatijana Đurišić (rođena Mandić) rođena je na Cetinju 1975. godine. Nakon završene Gimnazije „Slobodan Škerović“, društveno-jezički smjer, završila je studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Aktuelno je doktorant Read More
Miloš Bulatović
saradnik/psihilog
Miloš Bulatović, studirao je na odsjeku za psihologiju, na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Univerzitet Crne Gore. Takođe ima završene osnovne studije, smjer poslovna psihologija, na Fakultetu za poslovni menadžment. Ima Read More
Tea Dakić
saradnica/psihijatrica
Rođena je 1983. godine u Podgorici, gdje je završila Medicinski dakultet, Univerziteta Crne Gore. Specijalizaciju iz oblasti adutne psihijatrrije završila je na Univerzitetu u Beogradu. Aktuelno je zapošljena kao specijalistkinja Read More
Itana Kovačević
saradnica/psihološkinja
Rođena je 29.04.1979. godine u Zemunu. Osnovnu školu, nižu muzičku i gimnaziju – opšti smjer završila je u Kotoru. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na odsjeku za psihologiju. Read More
Sabina Turković
saradnica/frizerka
Sabina Turković, frizerka u Drop in centru Sabina je rođena 16.10.1972. godine u Podgorici. Srednju stručnu školu, frizerski smjer, završila je u Prištini 1990. godine, a 2015. završila je obuku Read More