Ivana Vujović
izvršna direktorica
Ivana Vujović (rođena Vojvodić) je aktivna članica crnogorskog civilnog društva gotovo 20 godina. Trenutno je izvršna direktorica Juventasa, nevladine organizacije koja doprinosi unapređenju ljudskih prava i demokratizaciji društva sa posebnom Read More
Jelena Čolaković
programska direktorica
Rođena 20. 11. 1982. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, društveno jezički smjer. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore studirala je engleski jezik i književnost. Od Read More
Marija Ružić Stajović
programska direktorica
Rođena je 3. jula 1985. u Nikšiću. Osnovnu školu i gimnaziju društveno jezičkog smjera je završila u Podgorici. Diplomirala je u drugoj generaciji Fakulteta političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalni Read More
Aleksandra Vujačić
finansijska direktorica
Aleksandra Vujačić je rođena 17.02.1971. godine. Osnovnu školu i gimnaziju- jezičko kulturološki smjer, završila je u Kotoru. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, a magistrirala na istom fakultetu na Read More

Odjeljenje za finansijske i opšte poslove

Jovan Bojović
pravni savjetnik
Jovan Bojović je aktivan član crnogorskog civilnog društva od 2015. godine. Trenutno je pravni savjetnik u Juventasu, nevladinoj organizaciji koja doprinosi unapređenju ljudskih prava i demokratizaciji društva. Završio je Gimnaziju Read More
Marina Dušević
asistentkinja odjeljenja za finansijske i opšte poslove
Rođena je 18.04.1993. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju ekonomsku školu, završila je u Podgorici. Završila je trogodišnje studije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalna politika i socijalni Read More
Brankica Mikić
grafička dizajnerka
Stranica u izradi

Program direktne podrške osobama u riziku od socijalne isključenosti i socijalno isključenim

Marija Radović
koordinatorka
Nina Šćepanović
socijalna radnica
Ana Dedivanović
terenska radnica
Marija Mijović
zamjenica koordinatorke
Ivana Kulašević
socijalna radnica
Ranko Dacić
terenski radnik / saradnik u zajednici
Marko Dragićević
terenski radnik / saradnik u zajednici
Petar Ulićević
terenski radnik / saradnik u zajednici
Ilija Vujošević
Host u Drop in centru

Program za jačanje kapaciteta, istraživanje i zagovaranje

Bogdan Pipović
savjetnik
Bogdan Pipović specijalista je politikologije. Na Univerzitetu Crne Gore na Fakultetu političkih nauka završio je osnovne studije na smjeru novinarstvo. Na istom fakultetu specijalizirao je na smjeru politikologija gdje se Read More

Saradnici/ce

Tatijana Đurišić
saradnica/psihološkinja
Tatijana Đurišić (rođena Mandić) rođena je na Cetinju 1975. godine. Nakon završene Gimnazije „Slobodan Škerović“, društveno-jezički smjer, završila je studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Aktuelno je doktorant Read More
Miloš Bulatović
saradnik/psihilog
Miloš Bulatović, studirao je na odsjeku za psihologiju, na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Univerzitet Crne Gore. Takođe ima završene osnovne studije, smjer poslovna psihologija, na Fakultetu za poslovni menadžment. Ima Read More
Tea Dakić
saradnica/psihijatrica
Rođena je 1983. godine u Podgorici, gdje je završila Medicinski dakultet, Univerziteta Crne Gore. Specijalizaciju iz oblasti adutne psihijatrrije završila je na Univerzitetu u Beogradu. Aktuelno je zapošljena kao specijalistkinja Read More
Itana Kovačević
saradnica/psihološkinja
Rođena je 29.04.1979. godine u Zemunu. Osnovnu školu, nižu muzičku i gimnaziju – opšti smjer završila je u Kotoru. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na odsjeku za psihologiju. Read More
Sabina Turković
saradnica/frizerka
Sabina Turković, frizerka u Drop in centru Sabina je rođena 16.10.1972. godine u Podgorici. Srednju stručnu školu, frizerski smjer, završila je u Prištini 1990. godine, a 2015. završila je obuku Read More