Decembar 30, 2021

Urediti programsko finansiranje i uvezivanje usluga nevladinih organizacija sa javnim sektorom

Većinu usluga iz oblasti socijalne zaštite i dalje pružaju nevladine organizacije, koje ukazuju da je finansiranje servisa ključni problem, zbog čega je neophodno urediti programsko finansiranje […]
Decembar 28, 2021

Održana akreditovana obuka za stručne radnike/ce

Akreditovana obuka pod nazivom „Unapređenje znanja i vještina stručnih radnika/ca u radu sa potencijalnim korisnicima/ama i korisnicima/ama usluge podrška za život u zajednici-svratište“ održana je u […]
Decembar 28, 2021

Predstavljen nacrt prijedloga Smjernica za unapređenje nacionalne politike u oblasti smanjenja štete

Smjernice za implementaciju programa smanjenja štetnih posljedica upotrebe droga u Crnoj Gori predstavljaju referentni konceptualni i praktični okvir za dalji razvoj i unapređenje nacionalne politike i […]
Decembar 22, 2021

Omladinske edukacije u četiri crnogorska grada

Mladi u Beranama, Pljevljima, Podgorici i Baru u narednih par mjeseci biće u prilici da uče o aktivizmu, ljudskim pravima, toleranciji i medijskoj pismenosti, kroz Juventasove […]
Decembar 10, 2021

Dan ljudskih prava

Uvijek smo ljudi. S pravima i obavezama. S ljubavlju i pažnjom se odnosimo prema sebi bliskim osobama. Susrećemo se sa preprekama koje nam drugi nameću. Neke […]
Decembar 1, 2021

Juventas: Saznajte svoj HIV status – testirajte se!

Blagovremena dijagnoza HIV infekcije i korišćenje savremene terapije mogu smanjiti broj kopija virusa u krvi do granice da se isti ne može detektovati. Kada je do […]
Novembar 30, 2021

Edukacijom do smanjenja vršnjačkog nasilja i ekstremizma

Dvadeset srednjoškolaca/ki proširilo je znanja iz oblasti ljudskih prava, tolerancije, medijske pismenosti i steklo vještine planiranja i vođenja vršnjačkih radionica na četvorodnevnoj obuci koju je realizovao […]
Novembar 29, 2021

Održan regionalni trening za mlade

Regionalni trening o monitoringu i analizi medijskih sadržaja održan je u Podgorici od 25. do 27. novembra 2021. godine. Na treningu je učestvovalo 7 mladih iz […]
Novembar 21, 2021

Juventas osuđuje napad na aktivistkinju Sabinu Talović – Obaveza države je i da štiti od nasilja i da prevenira nasilje

NVO Juventas se pridružuje osudama napada na mirnovnu aktivistkinju, borkinju za ljudska prava i dobročiniteljku Sabinu Talović. Pohvaljujemo poslednju reakciju policije, iako napominjemo da je postojalo […]
Novembar 15, 2021

Završen projekat podrške nezaposlenim svršenim visokoškolcima

Jednogodišnji projekat ‚‚Ključne kompetencije za efikasniji proces tranzicije od školovanja do zaposlenja’’ završen je u septembru 2021. godine, a targetirao je  populaciju nazaposlenih svršenih visokoškolaca. Projekat […]