Edukacijom do smanjenja vršnjačkog nasilja i ekstremizma

Održan regionalni trening za mlade
Novembar 29, 2021
Juventas: Saznajte svoj HIV status – testirajte se!
Decembar 1, 2021

Edukacijom do smanjenja vršnjačkog nasilja i ekstremizma

Dvadeset srednjoškolaca/ki proširilo je znanja iz oblasti ljudskih prava, tolerancije, medijske pismenosti i steklo vještine planiranja i vođenja vršnjačkih radionica na četvorodnevnoj obuci koju je realizovao NVO Juventas.

Obuka je organizovana u Petrovcu od 26. do 29. novembra, a vodili su je aktivisti Jovan Bojović, pravni savjetnik u NVO Juventas  i Miloš Knežević, projektni koordinator u NVO Kvir Montenegro.

„Svjedoci smo sve većeg učešća mladih u političkim skupovima zasnovanim na osporavanju prava drugog da se osjeća drugačije, u prepucavanjima na društvenim mrežama koja šire šovinizam, nacionalizam i mizoginiju, ali i u fizičkim obračunima. Rezultati istraživanja koje je Juventas sproveo 2019. godine pokazuju da se skoro svakom petom učeniku/ci, kako osnovnih tako i srednjih škola, desilo da doživi neki oblik vršnjačkog nasilja, a zabrinjava podatak da se kao najčešći uzrok vršnjačkog nasilja navodi to što je osoba po nečemu različita od dominante grupe svojih vršnjaka (nacija, vjera, seksualna orijentacija, itd).“ navodi Bojović.

Vršnjački edukatori, biće angažovani u realizaciji radionica širom Crne Gore. Edukacije će voditi u parovima, a uz mentorsku podršku članova projektnog tima. Predviđeno je da radionice traju oko 90 minuta, a da svakoj radionici prisustvuje od 20 do 35 učenika/ca (u zavisnosti od epidemiološke situacije). Radionicama će biti obuhvaćeno najmanje 2400 učenika.

Vršnjačke edukacije prepoznate su kao jedan od najefikasnijih metoda učenja kod mladih ljudi zbog njihove neposrednosti i neformalnog karaktera. Na većini radionica biće prisutni i „gosti“ iz nevladinih organizacija, medija, javnog života, fizički ili putem video linka.

Ova aktivnost dio je projekta “Propitujem, dakle, postojim!” koji NVO Juventas implementira  sa Unijom srednjoškolaca CG . Isti se realizuje u sklopu projekta “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” koji sprovodi  Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija.