Program za jačanje kapaciteta, istraživanje i zagovaranje uspostavljen je sa ciljem unapređenja znanja i vještina pružalaca usluga i profesionalaca, a samim tim i zaštite prava zajednica sa kojima Juventas radi te radi ispitivanja javnog i profesionalnog mnjenja u odnosu na pitanja koja se tiču ciljnih grupa sa kojima Juventas radi kao i kreiranja i zastupanja adekvatnih rješenja koja će doprinijeti unapređenju kvaliteta života. Aktivnosti koje se realizuju u okviru ovog programa podrazumijevaju: unaprijeđenje vještina i znanja ciljnih grupa sa kojima Juventas radi za udruženo djelovanje i samostalno funkcionisanje, unapređenje znanja i vještina pružalaca usluga i profesionalaca u civilnom sektoru, institucijama, ali i medijima u odnosu na ljudska prava i potrebe ciljnih grupa sa kojima Juventas radi, unaprijeđivanje znanja i vještina medija u odnosu na izvještavanje o temama vezanim za ciljne grupe sa kojima Juventas radi, kao i kontinuirano unapređivanje znanja i vještina tima. Zatim aktivnosti koje podrazumijevaju monitoring i dokumentovanje kršenja ljudskih prava, sprovođenje istraživanja od interesa za ciljne grupe, praćenje, analiza i kreiranje javnih praktičnih politika, kao i zastupanje društvenih promjena u odnosu na identifikovane potrebe korisničkih grupa.

Od samog nastanka 1996. godine NVO Juventas okuplja srednjoškolce i studente koji žele da aktivno učestvuju u društvenim dešavanjima i time utiču na svoju budućnost. Do sada, više od 1000 mladih ljudi bilo je angažovano na realizaciji Juventasovih projekata. Jedna od glavnih Juventasovih aktivnosti je rad sa mladima i realizacija aktivnosti koje doprinose osnaživanju kapaciteta mladih i njihovom aktiviranju u društvu.

Juventas teži da svojim radom podstakne mlade da budu što više uključeni u dešavanja u svojoj zajednici, da slobodno izraze svoje mišljenje i ideje kao i da nesmetano iskažu svoje potencijale i kreiraju svoju budućnost u skladu sa njima. Osnovna programska stremljenja omladinskog programa Juventasa su fokusirana na sljedeće oblasti:

  1. razrješenje konflikta
  2. edukacija
  3. ljudska prava
  4. aktivno učešće
  5. održivi razvoj
  6. kultura i umjetnost
  7. zdravi stilovi života
  8. mediji

Sve svoje programe Juventas realizuje uz značajno učešće mladih ljudi, jer upravo riječ juventas označava ujedno snagu mladosti i zaštitnicu mladih.

Program direktne podrške osobama u riziku od socijalne isključenosti i socijalno isključenim

Program direktne podrške osobama u riziku od socijalne isključenosti i socijalno isključenim  uspostavljen je sa ciljem pružanja direktne povjerljive i informisane profesionalne i vršnjačke podrške ciljnim grupama sa kojima Juventas radi. Aktivnosti koje se realizuju u okviru ovog programa podrazumijevaju: ispitivanje potreba ciljnih grupa, pružanje direktne podrške klijentima/kinjama koja se oslikava u različitim vrstama kvalitetnih, odgovornih, kulturno i rodno senzitivnih usluga, osnaživanje klijenata/kinja za samostalnu brigu o sebi, jačanje kapaciteta ciljnih grupa/klijenata/kinja za udruženim djelovanjem i aktivnom participacijom, kao i kontinuirano praćenje i unapređivanje usluga i servisa podrške u skladu sa potrebama zajednica sa kojima Juventas radi. U Juventasu direktnu podršku na dnevnoj bazi pružamo: osobama koje koriste droge, osobama koje pružaju seksualne usluge, zatvorenicima/cama, LGBTIQ osobama.

U okviru ovog programa Juventas  pruža usluge na terenu, ali i posjeduje tri specijalizovane kancelarije (Drop in centre) u okviru kojih se pružaju usluge definisane u skladu sa potrebama zajednice osoba koje koriste droge, osoba koje pružaju seksualne usluge kao i LGBTIQ zajednice. Takođe, ovaj program pruža direktnu podršku i djeci i mladima u riziku od socijalne isključenosti ali i odraslima, poput migranata, raseljenih, internoraseljenih, azilanata i pripadnika RE zajednici u Crnoj Gori. U sklopu Programa direktne podrške osobama u riziku od socijalne isključenosti i socijalno isključenim  funkcionišu:

 1. Odjeljenje za rad osobama koje koriste/injektiraju droge, osobama koje pružaju seksualne usluge, zatvorenicima/ama i bivšim zatvorenicima/ama;

2. Odjeljenje za rad sa GMT zajednicom;

U okviru ovog programa Juventas  pruža usluge na terenu, ali i posjeduje tri specijalizovane kancelarije (Drop in centre) u okviru kojih se pružaju usluge definisane u skladu sa potrebama zajednice osoba koje koriste droge, osoba koje pružaju seksualne usluge kao i LGBTIQ zajednice.

TERENSKI RAD
Terenski rad zasnovan je na otvorenom pristupu i ostvarivanju komunikacije sa teško dostupnim grupama kako bi im se obezbjedila neophodna podrška i potrebne informacije. Često se sami korisnici odnosno predstavnici ciljnih grupa regrutuju u ovom radu. Terenski rad podrazumjeva: podjelu kondoma, lubrikanata, čistog pribora za korišćenje droga, prikupljanje odbačenog pribora, upućivanje na testiranje na HIV, na usluge koje pružamo u okviru naših dnevnih centara kao i dostupne usluge u sistemu socijalne i zdravstvene zaštite, informisanje ciljnih grupa o polno prenosivim infekcijama, bezbjednom i pravilnom korišćenju materijala koji dijelimo, načinima smanjenja štete, ali i liječenju zavisnosti i zamjenskim tretmanima. Glavni ciljevi koji se nastoje postići terenskim radom su: ostvarivanje kontakta sa osobama u zajednicama sa kojima radimo i preveniranje zdravstvenih i društvenih posljedica rizičnog ponašanja.
DROP IN CENTAR ZA OSOBE KOJE KORISTE/INJEKTIRAJU DROGE
Drop in centar za osobe koje koriste/injektiraju droge predstavlja bezbjedno, dostupno i prijateljsko mjesto u kojem vlada podržavajuća atmosfera. U Drop in centru se pružaju određene (prethodno definisane) usluge, bez zakazivanja i uputa. Dolazak klijenata/kinja je vođen načelom dobrovoljnosti, dok se svi zapošljeni vladaju još o načelima povjerljivosti, etičnosti i obaveze cjeloživotnog učenja. Zahvaljujući različitom sadržaju, centar je otvoren za sve osobe koje koriste/injektiraju droge, njihove porodice i prijatelje, bez obzira na rasu, nacionalnost, pol, rod, vjeroispovjest, seksualnu orijentaciju, rodni identitet, polne karakteristike, socijalnu ili ekonomsku situaciju, te bilo koje drugo lično svojstvo ili afinitet. Ovaj drop in centar prvi je svoje namjene u Crnoj Gori.
DROP IN CENTAR ZA OSOBE KOJE PRUŽAJU SEKSUALNE USLUGE
Drop in centar za osobe koje pružaju seksualne usluge predstavlja bezbjedno, dostupno i prijateljsko mjesto u kojem vlada podržavajuća atmosfera. U Drop in centru se pružaju određene (prethodno definisane) usluge, bez zakazivanja i uputa. Dolazak klijenata/kinja je vođen načelom dobrovoljnosti, dok se svi zapošljeni vladaju još o načelima povjerljivosti, etičnosti i obaveze cjeloživotnog učenja. Zahvaljujući različitom sadržaju, centar je otvoren za sve osobe koje pružaju seksualne usluge, njihove porodice i prijatelje, bez obzira na rasu, nacionalnost, pol, rod, vjeroispovjest, seksualnu orijentaciju, rodni identitet, polne karakteristike, socijalnu ili ekonomsku situaciju, te bilo koje drugo lično svojstvo ili afinitet. Ovaj drop in centar jedini je centar svoje namjene u Crnoj Gori.
LGBTIQ DROP IN CENTAR

LGBTIQ Drop in centar predstavlja sigurno i dostupno mjesto u kojem vlada opuštena atmosfera, tzv. „tendencionalna neformalnost“[1]. U njemu se njeguje okruženje koje poštuje autonomnost, individualnost svake osobe i međusobnu toleranciju. Uz kafu ili čaj se razgovara, mogu se razmjenjivati ideje, širiti mreža socijalne podrške, te dobiti korisne informacije o zdravlju i zdravim stilovima života. U LGBTIQ Drop in centru pružaju se određene (definisane) usluge bez zakazivanja i uputa, a sam dolazak je na dobrovoljnoj osnovi.

Zahvaljujući različitom sadržaju, centar je otvoren za LGBTIQ osobe, kao i njihove porodice i prijatelje. LGBTIQ Drop in centar stvara mogućnost za LGBTIQ osobe da u okviru okruženja u kojem žive zajedno izgrade inkluzivnu i dobrodošlu zajednicu. Sem rada u svom okruženju, LGBTIQ Drop in centar širi svoje usluge i kroz rad na terenu pokreće inicijative koje se odnose na izgradnju inkluzivnog društva kroz saradnju sa različitim insititucijama, organizacijama, javno zastupanje i unapređivanje politika kako bi se omogućilo ostvarenje svih prava za LGBTIQ osobe. Ovaj drop in centar jedini je centar svoje namjene u Crnoj Gori.

[1] “Tendencionalna nefromalnost” predstavlja oblik funkcionisanja određene zajednice u kojoj postoje određena pravila funkcionisanja, ali koja su usmjerena na način da se svi uključeni osjećaju prijatno, opušteno i prihvaćeno.