Adresa sjedišta organizacije

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 59
81000 Podgorica

Kontakt

e-mail: info@juventas.me
tel: 020 657 098
mob: 067 346 605

Adresa Drop-in centra OKD/SR

Ulica Marka Miljanova 42
81000 Podgorica


Kontakt

e-mail: info@juventas.me
mob: 067 632 245Adresa Drop-in centra LGBTIQ

Ulica Vučedolska 11
81000 Podgorica

Kontakt

e-mail: info@juventas.me
mob: 067 116 069