Održana akreditovana obuka za stručne radnike/ce

Predstavljen nacrt prijedloga Smjernica za unapređenje nacionalne politike u oblasti smanjenja štete
Decembar 28, 2021
Urediti programsko finansiranje i uvezivanje usluga nevladinih organizacija sa javnim sektorom
Decembar 30, 2021

Održana akreditovana obuka za stručne radnike/ce

Akreditovana obuka pod nazivom „Unapređenje znanja i vještina stručnih radnika/ca u radu sa potencijalnim korisnicima/ama i korisnicima/ama usluge podrška za život u zajednici-svratište“ održana je u Kolašinu, 16. i 17. decembra, u organizaciji Juventasa.

Akreditacija programa obuke i njihova realizacija, dio je projekta „Podrška procesu licenciranja usluge podrška za život u zajednici – svratište“ finasiranog od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja Crne Gore.

Obuka je namjenjena stručnim radnicima i stručnim radnicama iz oblasti socijalne i dječije zaštite. Učesnici/e obuke uspješnim pohađanjem stiču uslov za dobijanje sertifikata koji izdaje Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore, a koji je obavezan za dobijanje licence za obavljanje stručnih poslova u ovoj oblasti, te za obnavljanje već stečene licence.

Obuka je imala za cilj unapređenje znanja i vještina učesnika/ca kada je u pitanju pružanje usluge podrška za život u zajednici – svratište. Tačnije, imali su priliku da uvećaju postojeća znanja u odnosu na rad i direktno pružanje podrške potencijalnim korisnicima/ama i korisnicama/ima usluge svratište.

Koautorke i realizatorke programa obuke su Marija Radović, koordinatorka Juventasovog Odjeljenja za pružanje direktne podrške osobama koje koriste droge, osobama koje pružaju seksualne usluge, zatvorenicima/ama i bivšim zatvorenicima/ama u NVO Juventas i saradnica Dragana Pešić. One imaju dugogodišnjim iskustvo u radu u oblasti socijalne i dječije zaštite i pružanju direktne podrške korisnicima/ama u ovoj oblasti.