Vodic Kako dalje sa hepatitisom C

Priručnik – Rodni identitet i seksualna orijentacija
Septembar 3, 2013
Usmjeravanje zatvora ka zajednici
Mart 17, 2014

Vodic Kako dalje sa hepatitisom C

Naziv:
Kako dalje sa Hepatitisom C?

Opis:
Ovaj vodič je namijenjen korisnicima droga koji su saznali da su nosioci virusa hepatitisa C i odlučili da se liječe. Namijenjen je i njihovim porodicama i bliskim osobama, kojima se preporučuje da uz ovaj vodič pročitaju i informativni liflet o prevenciji prenosa virusa sa inficirane osobe na okolinu.

Autori/ke:
Tijana Žegura

Godina izdavanja: 2014.