Standardi pružanja socijalnih usluga za NVO koje rade sa djecom i mladima u riziku

Socijalno neprilagođeno ponašanje djece i mladih
Januar 8, 2018
REINTRODUCE THE BAN ON SMOKING IN PUBLIC PLACES POLICY BRIEF
Septembar 3, 2018

Standardi pružanja socijalnih usluga za NVO koje rade sa djecom i mladima u riziku

Naziv:
Standardi pružanja socijalnih usluga za Nvo koje rade sa djecom i mladima u riziku na Zapadnom Balkanu.

Opis:
Cilj ovog dokumenta je doprinos razvoju standarda pružanja socijalnih usluga za nevladine organizacije (NVO) koje rade sa mladim ljudima u riziku od socijalne isključenosti u regionu Zapadnog Balkana.
Svrha ovog dokumenta je da omogući što bolju zaštitu djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti kroz razvijanje skupa standarda za pružanje socijalnih usluga koje su usmjerene na ovu društvenu kategoriju.
Ovaj dokument je prvenstveno namijenjen NVO koje pružaju usluge socijalne zaštite i omladinskog rada mladim ljudima u riziku od socijalne isključenosti. Imajući u vidu raznolikost ovih organizacija u pogledu njihove veličine, iskustva, organizacione kulture, finansijske podrške i drugih specifičnosti, ovaj dokument se bavi i osnovnim nacionalnim i međunarodnim pravnim praksama, vrijednostima i načelima, kao i minimalnim standardima koje svaka organizacija koja radi/namjerava da radi sa mladima u riziku, treba da ispuni.
Vodič je dio projekta „Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti“ koji su uz podršku Evropske unije realizovale nevladine organizacije Juventas iz Crne Gore, ARSIS iz Albanije, Margina iz BiH, HOPS iz Sjeverne Makedonije, Lavirint sa Kosova, Prevent iz Srbije i Schuler Helfen Leben iz Njemačke

Autorke:
Nevena Nikolić
Bojana Perović

Izdavač:
NVO Juventas

Godina izdavanja: 2018.