Zagrizi prava – vodič za pravne postupke LGBT

Priručnik – Rodni identitet i seksualna orijentacija
Septembar 3, 2013
Vodic Kako dalje sa hepatitisom C
Mart 17, 2014

Zagrizi prava – vodič za pravne postupke LGBT

Naziv:
Zagrizi prava- LGBT prava u Crnoj Gori i kako ih zaštiti; vodič kroz pravne postupke.

Opis:
Osnovna uloga ove brošure je upoznavanje LGBT osoba sa osnovama institucionalnih mehanizama u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Ovi mehanizmi predviđeni su Ustavom Crne Gore i odgovarajućim zakonima, a u prvom redu Zakonom o zabrani diskriminacije. Ovom brošurom, takođe, želimo da skrenemo pažnju pripadnicima državnih institucija, privrednog sektora, drugih subjekata o zabranjenim oblicima ponašanja, sankcijama koje slijede i načinima za pokretanje mehanizama kažnjavanja. Ona može biti korisna i pripadnicima nevladinih i drugih organizacija, te pojedincima i uopšte svima koji se bave zaštitom ljudskih prava upoznavajući ih sa mehanizmima zaštite kako pripadnika LGBT zajednice tako i drugih građana koje trpe diskriminaciju po jednom od osnova koji tretira Zakon o zabrani diskriminacije.

Godina izdavanja: 2014.