Kako premostiti jaz u finansiranju i ostvariti održivost odgovora na HIV

Platforma zajedničkog djelovanja
Decembar 31, 2020
Regionalna studija “Organizacije civilnog društva kao pružaoci usluga na Zapadnom Balkanu”
Oktobar 1, 2021

Kako premostiti jaz u finansiranju i ostvariti održivost odgovora na HIV

Naziv:

Kako premostiti jaz u finansiranju i ostvariti održivost odgovora na HIV – Analiza budžeta Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja i pravde.

Opis:

Predmet ove analize je finansiranje programa smanjenja štete u Crnoj Gori. Analiza se odnosi na programe koje sprovode javne institucije, ali i na pro grame koje uz finansijsku podršku države sprovode nevladine organizacije. Cilj je istraživanje stepena održivosti postojećih programa i identifikovanje novih modela funkcionisanja koji bi obezbijedili bolje funkcionisanje pro grama. Ova analiza se fokusira na budžete Ministarstva zdravlja, Ministarstva pravde i Ministarstva rada i socijalnog staranja.
Analiza je produkt projekta „Zagovaranje i nadgledanje/praćenje budžeta u zemljama jugoistočne Evrope” koji sprovodi Mreža za politike droga u Ju gostočnoj Evropi (DPNSE) u partnerstvu sa NVO Juventas (Crna Gora), NVO Prevent (Srbija) i NVO Margina (Bosna i Hercegovina). Projekat je podržan od strane Fondacije otvoreno društvo (Open Society Foundations) i Evroazijskog saveza za smanjenje štete (Eurasian Harm Reduction Association).

Autori/ke:

Maja Marković
Ivana Vujović
Vladan Đekić
Marija Mijović

Godina izdavanja: Februar 2020.