Ispitivanje javnog mnjenja u Crnoj Gori – Stavovi prema LGBTI populaciji

Priručnik za policijske službenike/službenice za rad sa LGBTIQ osobama
Jun 8, 2019
Medijska pismenost_ CATI istraživanje
Septembar 3, 2019

Ispitivanje javnog mnjenja u Crnoj Gori – Stavovi prema LGBTI populaciji

Naziv: Ispitivanje javnog mnjenja u Crnoj Gori – Stavovi prema LGBTI populaciji

Opis: Juventas, crnogorska nevladina organizacija, u okviru svojih aktivnosti, od 2005. godine realizuje program podrške poštovanju prava LGBTI osoba.

Za potrebe kreiranja kampanje sa ciljem daljeg unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori, sprovedeno je istraživanje koje treba da pruži uvid u aktuelni kontekst, stavove i ponašanje građana. Ispitivali su se opšti stavovi prema LGBTI osobama, lična iskustva sa njima, odnos prema pravima LGBTI populacije, odnosu sa institucijama, kao i stavovi o društvu i religiji, mediji i informisanje.

Pored aktuelnog konteksta, ispitane su i eventualne promene rezultata u odnosu na istraživanje realizovano 2016. godine (tamo gde je to bilo moguće).

Autori: Kantar Srbija

Godina izdavanja: 2019