Priručnik za policijske službenike/službenice za rad sa LGBTIQ osobama

Medijska pismenost brošura o predmetu
Mart 18, 2019
Ispitivanje javnog mnjenja u Crnoj Gori – Stavovi prema LGBTI populaciji
Jul 19, 2019

Priručnik za policijske službenike/službenice za rad sa LGBTIQ osobama

Naziv: Priručnik za policijske službenike/službenice za rad sa LGBTIQ osobama

Opis: Pred vama se nalazi treće dopunjeno izdanje priručnika i dio je aktivnosti projekta “Promocija različitosti i jednakosti u Crnoj Gori” koji sprovodi Savjet Evrope u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”. Priručnik koji imate pred sobom zapravo je podsjetnik kako policija, da bi svoj posao obavljala na odgovarajući način, treba da postupa u poštujućoj komunikaciji sa žrtvama homofobičnog i transfobičnog nasilja ili uopšte s LGBTIQ osobama. Ovaj priručnik, prvi ovoga tipa u Crnoj Gori, sadrži osnovne principe postupanja policije u kontaktu sa žrtvama homofobičnog nasilja i diskriminacije. Sveobuhvatan je i veoma čitljivo i pregledno daje objašnjenje društvenih okolnosti koje dovode do homofobičnog nasilja, ali i detaljno prikazuje zakonske propise kojima se ovo polje uređuje, a kojih se profesionalci/ke iz oblasti bezbjednosti trebaju pridržavati. Poseban kvalitet priručnika predstavljaju smjernice za postupanje policije u slučaju homofobičnog nasilja. Izdvojene su i preporuke za postupanje u slučajevima kad je žrtva maloljetna. U priručniku su korišćene fotografije crnogorske LGBTIQ asocijacije Queer Montenegro sa održavanja Montenegro Pride-a 2014. Stavovi i mišljenja u priručniku ne izražavaju nužno zvanične stavove Evropske Unije i Savjeta Evrope.

Autori/ke:

Marijana Laković Drašković
Milorad Marković
Jelena Čolaković
Dr Tea Dakić

Godina izdavanja: 2019