Izvještaj o sprovođenju strategije zapošljavanja

Izvještaj o sprovođenju Strategije za razvoj socijalne i dječije zaštite
Mart 18, 2016
Primjenjivost standarda za pružanje socijalnih servisa u OCD
Mart 18, 2016

Izvještaj o sprovođenju strategije zapošljavanja

Naziv:
Nezavisni izvještaj o sprovođenju mjera Strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa – Akcioni plan 2013-2014.

Opis:
Politika zapošljavanja je jedna od ključnih komponenti održivog razvoja države i smanjenja nivoa siromaštva, te omogućavanja svim građanima Crne Gore da uživaju svoja ekonomska i socijalna prava i da žive život dostojan čovjeka. Stoga je izuzetno značajno da građani i civilno društvo budu u toku sa aktivnostima koje se preduzimaju na ovom planu i da daju svoj doprinos kroz predlaganje novih mjera i kroz objektivno praćenje rezultata postignutih u praksi.
U tu svrhu, urađen je i Nezavisni izvještaj o sprovođenju mjera Strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa, u kojem je predstavljen stepen sprovođenja svake pojedinačne mjere, njen učinak u praksi, kao i prijedlozi kako za nove mjere, tako i za unaprjeđivanje sprovođenja postojećih. Kako bismo dobili objektivnu sliku o rezultatima Strategije, definisali smo set novih indikatora procesa i indikatora cilja, koji na precizniji način reflektuju napredak u datim oblastima, i prikupljali podatke iz različitih izvora kako bismo obezbijedili vjerodostojnost dobijenih informacija.
Izvještaj se bazira na podacima objavljenim u izvještajima dobijenim od institucija koje su označene kao nosioci pojedinačnih aktivnosti definisanih Akcionim planom Strategije. Eventualni nedostaci mogu biti prouzrokovani izostankom odgovora na zahtjeve za slobodan pristup informacijama i zahtjeve za održavanje konsultativnih sastanaka.

Autori/ke:
Tijana Žegura

Godina izdavanja: 2015/16.