Medijska pismenost – Priručnik za edukatore/ke

Kritičko mišljenje u nastavi – Priručnik za nastavnike/ce
Februar 1, 2023
Brošura – Korupcija u zdravstvenom sistemu Crne Gore
Februar 28, 2023

Medijska pismenost – Priručnik za edukatore/ke

Pojam medijske pismenosti danas je neodvojiv od pojma digitalne pismenosti. I za ovaj pojam postoje različite definicije, ali, uopšteno govoreći, mogli bismo reći da digitalna pismenost
podrazumijeva vještine pronalaženja, kreiranja i slanja informacija, kao i korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija. Često se misli da su generacije ljudi odraslih uz ovu vrstu tehnologije (tzv. digitalni urođenici) samim tim i digitalno pismene. Međutim, praksa to ne pokazuje. Digitalni urođenici svakako jesu digitalno pismeniji od takozvanih digitalnih imigranata, ali to ne znači da oni vladaju svim vještinama koje bi digitalna pismenost podrazumijevala. Isto to, a možda i u još većoj mjeri, važi i za medijsku pismenost. Pritom, tu postoji još jedan faktor kada govorimo o mladima, konkretno srednjoškolcima i učenicima viših razreda osnovne škole. Što je osoba mlađa, to će imati manje iskustva i kritičke svijesti i biće podložnija eksploatisanju i manipulisanju o kojem smo govorili. Upravo iz tih razloga, a u cilju medijskog opismenjavanja djece i mladih, napisan je ovaj priručnik.
Priručnik je kreiran u okviru regionalnog projekta ʼWeB Media Literacyʼ, koji realizuju Nevladina organizacija ʼJuventasʼ iz Crne Gore, Novosadska novinarska škola iz Srbije, UG ʼZašto neʼ iz Bosne i Hercegovine i Gong iz Hrvatske. Kreiranje ove publikacije podržala je Evropska komisija. Stavovi i vrijednosti izneseni u Priručniku isključiva su odgovornost autora/ki i ne predstavljaju nužno stavove i vrijednosti Evropske komisije.