KOMPAS: Crnogorsko pomorstvo u pogrešnom smjeru

Medijska pismenost – Priručnik za edukatore/ke
Maj 1, 2022
Rezultati pilot istraživanja: Samoprocjena ponašanja koje dovode u sukob sa zakonom
Jul 17, 2022

KOMPAS: Crnogorsko pomorstvo u pogrešnom smjeru

Naziv:
KOMPAS: Crnogorsko pomorstvo u pogrešnom smjeru – Istraživanje o učešću dijela crnogorskih pomoraca u transnacionalnom krijumčarenju droge.

Opis:
Projekat „Kompas“, koji Nevladina organizacija „Juventas“ sprovodi uz podršku Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, fokusira se na problem regrutacije crnogorskih pomoraca od strane narko-klanova radi krijumčarenja narkotika.
Zbog učešća dijela crnogorskih pomoraca u krijumčarenju kokaina iz Latinske Amerike, posljedice trpi cijela pomorska populacija u Crnoj Gori, ali i kompletno crnogorsko društvo i država.
Glavni cilj projekta jeste izgradnja kapaciteta i integriteta učenika/ca srednjih pomorskih škola i studenata/kinja pomorskih fakulteta u Crnoj Gori, kao i podizanje nivoa njihove otpornosti u odnosu na organizovani kriminal i krijumčarenje u budućnosti. U okviru projekta se, osim direktnog rada sa mladima, sprovode aktivnosti zagovaranja i podizanja svijesti institucija i opšte javnosti, kao i istraživanja ‒ o otpornosti mladih prema kriminalu i istraživanje o samom problemu učešća crnogorskih pomoraca u krijumčarenju droga (koje se nalazi pred vama).
Ovo istraživanje ima za cilj da predstavi sami problem, njegov obim i značaj, ali i da utvrdi kako funkcioniše proces krijumčarenja, proces regrutacije pomoraca, da donese zaključke o profilima tih pomoraca, da otkrije šta su motivišući i demotivišući faktori, kakve posljedice ova pojava ostavlja na pomorce, društvo i državu, kakvi su kapaciteti i reakcije države, ali i kakvo je obrazovanje pomoraca. Na osnovu svega toga izdvojene su i određene preporuke i potencijalna rješenja za ovaj ozbiljan a zanemaren problem.
Istraživanje je sprovedeno zahvaljujući uvidu u literaturu, prethodna istraživanja, medijske arhive, podatke u posjedu nadležnih institucija, ali i putem dubinskih intervjua sa relevantnim sagovornicima u ovoj oblasti i kroz fokus grupe sa studentima i studentkinjama pomorstva.

Autori/ke:
Mićan Andrijašević

Godina izdavanja: 2022.