Rezultati pilot istraživanja: Samoprocjena ponašanja koje dovode u sukob sa zakonom

KOMPAS: Crnogorsko pomorstvo u pogrešnom smjeru
Jul 12, 2022
Vodič: Prevencija transmisije hepatitis B i C virusa sa majke na dijete
Jul 20, 2022

Rezultati pilot istraživanja: Samoprocjena ponašanja koje dovode u sukob sa zakonom

Naziv:
Rezultati pilot istraživanja: Samoprocjena ponašanja koje dovode u sukob sa zakonom među srednjoškolcima u Crnoj Gori – kvantitativno istraživanje, decembar 2021.

Opis:
U okviru projekta „Kompas“, koji je sproveo NVO Juventas, uz podršku Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, sprovedeno je kvantitativno istraživanje o samoprocjeni stepena otpornosti srednjoškolaca prema kriminalu. Na osnovu rezultata kreiraće se odgovarajući mehanizmi za unaprijeđenje njihovih kapaciteta, integriteta i otpornosti.
Upitnik je baziran na međunarodnom istraživanju (International Self-Report Delinquency Study) koje se sprovodi u 35 zemalja, a projektni tim Juventasa ga je prilagodio zahtjevima projekta i crnogorskim uslovima. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 197 učenika Srednje pomorske škole u Kotoru.

Autori/ke:
Ivana Vujović
Mićan Andrijašević
Jovan Dašić

Godina: 2021/22.