Sistem alternativnih sankcija i probacije u Crnoj Gori – pravni okvir i proces tranzicije od izdržavanja kazne do reintegracije u društvo

Analiza stanja i preporuke u odnosu na uslovni otpust
Januar 1, 2022
Medijska pismenost – Priručnik za edukatore/ke
Maj 1, 2022

Sistem alternativnih sankcija i probacije u Crnoj Gori – pravni okvir i proces tranzicije od izdržavanja kazne do reintegracije u društvo

Naziv: Sistem alternativnih sankcija i probacije u Crnoj Gori – pravni okvir i proces tranzicije od izdržavanja kazne do reintegracije u društvo

Opis: Studija Sistem alternativnih sankcija i probacije u Crnoj Gori – pravni okvir i proces tranzicije od izdržavanja kazne do reintegracije u društvo rezultat je projektne aktivnosti NVO Juventas, kao partnera na projektu Jačanje probacije i sistema alternativnih sankcija u Crnoj Gori i Srbiji. Projekat je finansiralo Ministarstvo spoljnih poslova Nizozemske. Glavni cilj je da se doprinese većoj bezbjednosti u zajednicama, smanjenju stope povratništva i efikasnijoj primjeni alternativnih sankcija.
Studija u prvom dijelu sadrži prikaz institucionalnog i pravnog okvira sistema probacije i alternativnih sankcija u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na uslovni otpust, uslovnu osudu i uslovnu osudu sa zaštitnim nadzorom. Takođe, posebna pažnja posvećena je komparativnoj analizi, pri čemu su analizirani sistemi Srbije, Hrvatske i Švajcarske.
Drugi dio studije bavi se tranzicijom od izdržavanja kazne zatvora do kasnije reintegracije u društvo. U fokusu je regulisanje pomenute tranzicije u crnogorskom zakonodavnom okviru, a potom slijedi opis tog procesa iz ugla osoba koje su kroz njega prošle. Studija daje svojevrstan uvid u funkcionisanje sistema izvršenja krivičnih sankcija i ističe, kako dobre i kvalitetne strane, tako i one koje u narednom periodu treba poboljšati.
Cilj je bio da se analizira ovaj proces i identifikuju zakonska rješenja, stanje u praksi, pozitivne stvari ali i nedostaci, a sve sa krajnjim ciljem kreiranja svojevrsne mape puta koju moraju da slijede svi relevantni akteri u ovoj oblasti kako bismo je unaprijedili.
Mapa puta predstavlja prijedlog konkretnih koraka koji treba da budu preduzeti radi korigovanja identifikovanih nedostataka u sistemu i praktičnom funkcionisanju, te kako bi sistem alternativnih sankcija, probacioni sistem i tranzicija kroz sistem izvršenja krivičnih sankcija bili kvalitetniji a postpenalni prihvat efikasniji.
Tokom izrade studije uspostavljena je saradnja sa mnogim institucijama, bez čije pomoći ne bismo mogli da dođemo do važnih podataka. Zato koristimo priliku da se na svim korisnim informacijama i dostavljanju podataka od značaja zahvalimo Ministarstvu pravde Crne Gore, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, Direkciji za uslovnu slobodu, te Centru za socijalni rad u Podgorici.
Zahvaljujemo se i stručnom timu iz Helsinškog komiteta Nizozemske koji je bio podrška tokom cjelokupnog rada na studiji i koji je dao značajne sugestije i savjete.
Posebno smo zahvalni svim zatvorenicima i bivšim zatvorenicima čija su iskrena svjedočenja o stanju u praksi bila izuzetno značajna za izradu studije i omogućila dobijanje važnih podataka za izradu mape puta.

Autori/ke:

Marija Radović

Jovan Bojović

Bojan Božović

Konsultant:

Milorad Marković

Godina izdavanja: 2022.