REA kako do posla

Kupljene ocjene ne polažu maturu_ vodič protiv korupcije
Mart 17, 2014
Poster HEPATITIS C – od infekcije do liječenja
Mart 17, 2015

REA kako do posla

Naziv:
Analiza pristupa tržištu rada RE populacije nastanjenih na području Kampa Konik 1 i Kampa Konik 2: Mogućnosti i prepreke – Kako do posla?

Opis:
Ova studija je nastala kao dio projekta “Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/ RL koji žive u naselju Konik”, čiji je cilj davanje doprinosa implementaciji Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik.
Ova studija se sastoji iz tri dijela u kojima je predstavljena detaljna analiza situacije u oblasti pristupa tržištu rada od strane romske i egipćanske populacije. U prvom dijelu analizirani su pravni osnovi za ostvarivanje prava na zapošljavanje ove populacije, sa osvrtom na strateške pravce razvoja politika zapošljavanja. U drugom dijelu analizirani su efekti programa podrške koji su sprovodile institucije i nevladine organizacije u Crnoj Gori. U trećem dijelu su detaljno analizirani uzroci trenutno loše situacije u oblasti zapošljavanja za romsku i egipćansku populaciju.

Autori/ke:
Jelena Topalović

Godina izdavanja: 2014.