Kupljene ocjene ne polažu maturu_ vodič protiv korupcije

Učimo da nas ne čine predrasude brošura
Mart 17, 2014
REA kako do posla
Mart 17, 2014

Kupljene ocjene ne polažu maturu_ vodič protiv korupcije

Naziv:
Kupljene ocjene ne polažu maturu

Opis:
Brošura predstavlja dio projekta “Jačanje ličnog integriteta mladih”, koji sprovodi NVO Juventas, u partnerstvu sa NVO Atak. Cilj projekta se odnosi na poboljšanje ličnog integriteta mladih u Crnoj Gori uzrasta od 14-18 godina u pogledu povećanja njihove spremnosti da prijave koruptivna djela i da se ponašaju u skladu sa zakonom. Projekat je finansiran od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Godina izdavanja: 2014.