Primjenjivost standarda za pružanje socijalnih servisa u OCD

Izvještaj o sprovođenju strategije zapošljavanja
Mart 18, 2016
Građani/ke i zdravstvena zaštita
Jul 1, 2016

Primjenjivost standarda za pružanje socijalnih servisa u OCD

Naziv:
Primjenjivost standarda za pružanje socijalnih servisa u OCD u Crnoj Gori

 

Opis:
Imajući u vidu da najveći broj usluga socijalne zaštite u Crnoj Gori pružaju nevladine organizacije (82,9%) prvi preduslov u stvaranju pluraliteta pružalaca usluga i funkcionisanju takvog sistema jeste razumijevanje kriterijuma i standarda za usluge socijalne zaštite i procjena primjenjivosti tih standarda u organizacijama civilnog društva. Ovim istraživanjem predstavićemo trenutno stanje u Crnoj Gori sa fokusom na to koje usluge postoje, kako se finansiraju, kako teče proces licenciranja i u kolikoj mjeri je moguće izvršiti njihovu standardizaciju.

 

Autori/ke:
Biljana Zeković

 

Godina izdavanja: 2016.