Medijska pismenost brošura o predmetu

Principi medijske pismenosti
Mart 18, 2019
Priručnik za policijske službenike/službenice za rad sa LGBTIQ osobama
Jun 8, 2019

Medijska pismenost brošura o predmetu

Naziv:
Čitaj između redova, izaberi medijsku pismenost

Opis:
Brošura je namjenjena srednjoškolcima i srednjoškolkama u cilju podizanja njihove informisanosti o ciljevima, konceptu i elementima predmeta Medijska pismenost koji se izučava kao izborni predmet u crnogorskim gimnazijama. Takođe, broušura nastoji da podigne svijest mladih o značaju i prednostima medijske pismenosti.

Brošura je kreirana u okviru projekta „Unapređenje medijske pismenosti u Crnoj Gori“ koji su nevladina organizacija Juventas i agencija MINA realizovali uz podršku Ambasade SAD.

Autori/ke:
Ivana Vujović, Juventas
Maja Marković, Juventas
Mićan Andrijašević, Juventas

Godina izdavanja: 2019.