Principi medijske pismenosti

Medijska pismenost poster
Mart 18, 2019
Medijska pismenost brošura o predmetu
Mart 18, 2019

Principi medijske pismenosti

Naziv:
13 principa medijske pismenosti

Opis:
Brošura je namjenjena mladima u cilju podizanja svijesti o značaju medijske pismenosti, ali i podizanju znanja o aspektima ove vještine, odnosno osnovnim prinicpima medijske pismenosti. Između ostalog, brošura govori o funkcijama medija (informativna, edukativna i zabavna), vrijednostima u medijima, pristupu medijima, uređivačkoj politici, lažnim vijestima, itd.

Brošura je kreirana u okviru projekta „Unapređenje medijske pismenosti u Crnoj Gori“ koji su nevladina organizacija Juventas i agencija MINA realizovali uz podršku Ambasade SAD.

Autori/ke:
Ivana Vujović, Juventas
Maja Marković, Juventas
Mićan Andrijašević, Juventas

Godina izdavanja: 2019.