Medijska pismenost poster

Smjernice za rad sa mladima koji napuštaju sistem alternativnog staranja
Novembar 9, 2018
Principi medijske pismenosti
Mart 18, 2019

Medijska pismenost poster

Naziv:
Da li posjeduješ vještinu medijske pismenosti?

Opis:
Poster je kreiran u okviru projekta „Unapređenje medijske pismenosti u Crnoj Gori“ koji su nevladina organizacija Juventas i agencija MINA realizovali uz podršku Ambasade SAD.

Poster sadrži praktične informacije o osnovama medijske pismenosti. Cilj postera je jačanje otpornosti mladih na neetične medijske sadržaje kroz podizanje nivoa znanja.

Autori/ke:
Ivana Vujović, Juventas
Maja Marković, Juventas
Mićan Andrijašević, Juventas

Godina izdavanja: 2019.