Priprema učenika srednjih stručnih škola za tržište rada

Jednak pristup pravdi
Mart 17, 2016
The Effectiveness of the System of Social Benefits
Mart 17, 2016

Priprema učenika srednjih stručnih škola za tržište rada

Naziv:
Uspješnija priprema učenika srednjih stručnih škola za tržište rada.

Opis:
Izvještaj je dio projekta “Unapređenje razvoja zajednice – SpeedUP” koji sprovode Juventas i SOS telefon za ženu i djecu žrtve nasilja. Projekat finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansira Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, Ministarstva finansija Crne Gore.
Cilj ove studije je da procijeni: u kojoj mjeri je upisna politika u srednjim stručnim školama usklađena sa potrebama lokalnog i nacionalnog tržišta rada; kvalitet praktične nastave i profesionalne prakse koji direktno pripremaju učenike za rad; aktivnosti škole na praćenju učenika nakon završenog školovanja; kao i podsticajne mjere koje preduzimaju nadležne institucije.

Autori/ke:
Jasmina Đukić
Ana Selić
Ivana Vujović
Sreten Jakić
Ana Nives Radović
Ivana Smolović

Godina izdavanja: 2016.

SPEED UP_ Uspješnija priprema učenika srednjih stručnih škola za tržište rada ENG