Program smanjenja štete u Crnoj Gori

Analysis: Is the system of regulations ready for CSOs to be Social and Health care service providers
Novembar 27, 2021
Smjernice za program smanjenja štetnih posljedica upotrebe droga
Decembar 29, 2021

Program smanjenja štete u Crnoj Gori

Naziv:
Program smanjenja štete u Crnoj Gori.

Opis:
Brošura sadrži više informacija o programima smanjenja štete u Crnoj Gori, šta sve podrazumijevaju i zašto su toliko važni, koje usluge se sve pružaju u okviru njih, kao i koje su prednosti sprovođenja ovih programa.
Brošuru je izradio NVO Juventas, uz podršku NVO CAZAS, Open Society Foundation, Euroasian harm reduction association i Drug Policy Network for South East Europe.

Autori/ke:
NVO JUventas

Godina izdavanja: 2021.