Smjernice za program smanjenja štetnih posljedica upotrebe droga

Program smanjenja štete u Crnoj Gori
Decembar 17, 2021
Godišnji izvještaj 2021
Decembar 30, 2021

Smjernice za program smanjenja štetnih posljedica upotrebe droga

Naziv:
Nacrt prijedloga javne politike: Smjernice za implementaciju programa smanjenja štetnih posljedica upotrebe droga u Crnoj Gori.

Opis:
Pred vama se nalazi nacrt prijedloga javne politike koji se odnosi na implementaciju programa smanjenja štetnih posljedica upotrebe droga u Crnoj Gori. „Harm reduction“ ili „smanjenje štete“ podrazumijeva intervencije, programe, politike i prakse koje se implementiraju u cilju smanjenja zdravstvenih, društvenih i ekonomskih štetnih posljedica povezanih sa upotrebom droga, politikama i legislativom u oblasti droga, na pojedinca, zajednice i društvo. Ključni princip smanjenja štete je osmišljavanje pragmatičnog odgovora na problem upotrebe droga kroz hijerarhiju intervencijskih ciljeva kojima se prvenstveno naglašava smanjenje štetnih zdravstvenih posljedica kontinuirane upotrebe droga.
Na polju politike u oblasti droga uočava se da su mjere smanjenja štete i rizika dobro integrisane sa mjerama iz područja prevencije, liječenja i rehabilitacije i one paralelno obuhvataju politiku smanjenja ponude i smanjenja potražnje droga. Ono što specifično definiše mjere smanjenja štete jeste njihov fokus na prevenciju štete povezane sa upotrebom droge prije nego na samu prevenciju upotrebe droga. Smanjenje štete zasniva se na pravdi i ljudskim pravima ‒ fokusira se na pozitivne promjene i na rad sa ljudima bez osuđivanja, prisile, diskriminacije ili zahtjeva da prestanu koristiti drogu kao preduslova za pružanje podrške.

Autori/ke:
Tatijana Đurišić

Godina izdavanja: 2021.