Vodič za rad sa djecom i mladima u sukobu sa zakonom

Poster dječji dom
Septembar 3, 2017
Socijalno neprilagođeno ponašanje djece i mladih
Januar 8, 2018

Vodič za rad sa djecom i mladima u sukobu sa zakonom

Naziv:
Vodič za organizacije civilnog društva za rad sa djecom i mladima u sukobu sa zakonom na Zapadnom Balkanu

Opis:
Svrha ovog vodiča je da omogući bolju zaštitu djece i mladih u sukobu sa zakonom u regionu kroz pružanje visokokvalitetnih usluga. Vodič je razvijen na osnovu dobrih praksi u regionu i svijetu i može se primijeniti u radu sa djecom u zemljama Zapadnog Balkana.

Vodič je dio projekta „Socijalno osnaživanje mladih u riziku“ koji su uz podršku Evropske unije realizovale nevladine organizacije Juventas iz Crne Gore, ARSIS iz Albanije, Margina iz BiH, HOPS iz Makedonije, Lavirint sa Kosova, Prevent iz Srbije i Schuler Helfen Leben iz Njemačke.

Autorka:
Jarmila Bujak Stanko

Godina izdavanja: 2017.