Analiza implementacije Strategije za razvoj stručnog obrazovanja

Stavovi građana o zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj zaštiti i zapošljavanju
Mart 17, 2016
Obrazovanje odraslih u CG
Mart 18, 2016

Analiza implementacije Strategije za razvoj stručnog obrazovanja

Naziv:
Analiza implementacije i efekata Strategije za razvoj stručnog obrazovanja u Crnoj Gori 2010-2015.


Opis:

Od usvajanja Strategije za razvoj stručnog obrazovanja 2010. godine, od strane Ministarstva prosvjete, usvojena su dva akciona plana za njenu implementaciju. Monitoring tim Juventasa je pripremio izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za 2012-2013, kao indikator za implementaciju cjelokupne Strategije u periodu od 2010-2014. Izvještaj se sastoji od 3 dijela: opisa opšteg zakonskog okvira za stručno obrazovanje, međunordnog okvira za stručno obrazovanje sa analizom usklađenosti Akcionog plana i Deklaracije iz Briža, kao i izvještaja o sprovedenim mjerama u četvorogodišnjem periodu trajanja Strategije.

Izvještaj o sprovedenim mjerama se zasniva na mjerama definisanim Akcionim planom za sprovođenje Strategije za 2012-2013. Urađena je kvalitativna i kvantitativna procjena ispunjenosti mjera, kroz indikatore koje je postavilo Ministarstvo, kao i kroz dodatne indikatore učinka koje je razvio istraživački tim. Procijenjen je učinak sprovedenih mjera i predloženo usvajanje novih, kao i set novih indikatora, koji bi doprinio adekvatnijem monitoringu i evaluaciji Strategije.

Autori/ke:
Ana Selić

Godina izdavanja: 2016.

SPEED UP – Analiza implementacije i efekata Strategije za razvoj stručnog obrazovanja u Crnoj Gori 2010-2015 ENG