Obrazovanje odraslih u CG

Monitoring Strategije zaštite od nasilja u porodici
Mart 18, 2016
Razvoj nacionalnog okvira kvalifikacija
Mart 18, 2016

Obrazovanje odraslih u CG

Naziv: 
Obrazovanje odraslih u Crnoj Gori

Opis:
Publikacija je dio projekta „Ubrzanje razvoja zajednice – SPEED UP”, koji je počeo sa sprovođenjem u julu 2014. Podržala ga je Evropska komisija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, a sprovode ga NVO Juventas i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u saradnji sa Koalicijom za društvene promjene
Cjeloživotno obrazovanje predstavlja organizovan i institucionalizovan sistem aktivnosti koje se sprovode sa ciljem konstantnog rada na usavršavanju znanja, vještina i kompetencija, bez obzira na nivo obrazovanja i starosnu dob pojedinca.

Autori/ke: 
Mira Popović

Godina izdavanja: 2015/16.

 

SPEED UP_ Obrazovanje odraslih ENG