Stavovi građana o zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj zaštiti i zapošljavanju

Studija o socijalnom preduzetništvu
Mart 17, 2016
Analiza implementacije Strategije za razvoj stručnog obrazovanja
Mart 18, 2016

Stavovi građana o zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj zaštiti i zapošljavanju

Naziv:
Stavovi građana o zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj zaštiti i zapošljavanju.

Opis:
Projekat „SPEED UP (Social Policies, Entrepreneurship, Employment, Dialogue UPgrading)”, koji je počeo sa sprovođenjem u avgustu 2014, podržan je od strane Evropske komisije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, a sprovode ga NVO Juventas i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u saradnji sa Koalicijom za društvene promjene.
Istraživanje su osmislili predstavnici organizacija koje čine Koaliciju za društvene promjene. Tematski istraživanje prati oblasti od posebnog interesa za pisanje studija prijedloga praktičnih politika koje pripremaju članovi Koalicije, ta će rezultati, pored ove posebne publikacije, biti predstavljeni i u pojedinačnim studijama koje za teme imaju: položaj žena na tržištu rada, bolja priprema učenika srednjih stručnih škola za tržište rada, obrazovanje odraslih, nacionalni okvir kvalifikacija, prava pacijenata iz posebno osjetljivih grupa stanovništva i materijalno obezbjeđenje porodice.

Autori/ke:
Ivana Vujović
Sreten Jakić

Godina izdavanja: 2016.

SPEED UP_ Stavovi građana o zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj zaštiti i zapošljavanju ENG