Studija o socijalnom preduzetništvu

The Effectiveness of the System of Social Benefits
Mart 17, 2016
Stavovi građana o zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj zaštiti i zapošljavanju
Mart 17, 2016

Studija o socijalnom preduzetništvu

Naziv:
Studija o socijalnom preduzetništvu u Crnoj Gori.

Opis:
Studija je dio projekta “Unapređenje razvoja zajednice – SpeedUP” koji sprovode Juventas i SOS telefon za ženu i djecu žrtve nasilja. Projekat finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansira Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, Ministarstva finansija Crne Gore.
Ova studija predstavlja jednu od važnijih aktivnosti samog projekta, čiji je cilj da skrene pažnju svih društvenih aktera o značaju socijalnog / društvenog preduzetništva za budući razvoj socijalne ekonomije, kao i na ujednačen socio-ekonomski rast u Crnoj Gori. Studija teži ka tome da na praktičan i konkretan način ponudi moguća rješenja i preporuke za regulisanje formalno-pravnog statusa ,,socijalnih preduzeća“, te da pokrene dijalog svih zainteresovanih aktera, a prije svega donosilaca odluka, privrednog sektora i organizacija civilnog društva o potrebi postizanja konsenzusa i usvajanja adekvatnog pravnog okvira za razvoj socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori.

Autori/ke:
Boško Nenezić
Milena Kalezić

Godina izdavanja: 2016.