Brošura predoziranje

Flayer EU
Septembar 3, 2012
Stavovi srednjoškolaca o seksualnosti, seksualnoj orijentaciji
Mart 17, 2013

Brošura predoziranje

Predoziranje se javlja kao posljedica uzimanja prevelike količine neke droge ili kombinacije droga (ponekad droga i alkohola). Droga savlada tijelo, a naročito mozak
i ostale važne organe kao što su srce, jetra, pluća i bubrezi, pa organizam odjednom postaje toliko slab da ne može da se izbori sa drogom. Svako ko koristi drogu može
da se predozira, bilo da je u pitanju “veteran” ili neko ko prvi put uzima drogu. Život predozirane osobe zavisi od brzine i načina zbrinjavanja!