Kako unaprijediti participaciju mladih

Medijska pismenost_ CATI istraživanje
Septembar 3, 2019
Platforma zajedničkog djelovanja
Decembar 31, 2020

Kako unaprijediti participaciju mladih

Naziv:

Kako unaprijediti participaciju mladih: Prijedlog 12 mehanizama učešća mladih – Smjernice za lokalne samouprave.

 

Opis:

Brošura, kreirana u saradnji sa srednjoškolcima/cama i predstavnicima/cama nekoliko lokalnih samouprava (Bar, Podgorica, Danilovgrad, Kolašin, Berane i Pljevlja), sadrži prijedloge novih mehanizama učešća mladih u procesima donošenja odluka.

Novi mehanizmi su kreirani na bazi analize trenutne situacije, primjera pozitivne prakse iz EU, sugestija mladih u pogledu toga što je njima potrebno, privlačno i zanimljivo, te iskustva i mogućnosti lokalnih samouprava. Namjena novih mehanizama nije da zamjene postojeće (kao što su javna rasprava, građanska inicijativa, peticija itd), već da unaprijede mogućnosti učešća, odnosno da poboljšaju komunikaciju između mladih i lokalnih samouprava.

Brošura je nastala u okviru projekta „Gradovi po mjeri mladih II“ koji je Juventas realizovao uz podršku Ministarstva sporta i mladih.

 

Autori/ke:

– Maja Marković, Juventas
– Mićan Andrijašević, Juventas
– Jovan Dašić, Juventas
– Članovi/ice Omladinske radne grupe

 

Godina izdavanja: 2020.