Napuštanje institucionalne zaštite: analiza politika, institucionalnog okvira i praksi

Reduction of drug related harm in Montenegro
Mart 18, 2015
Poster HEPATITIS C – od infekcije do liječenja
Septembar 3, 2015

Napuštanje institucionalne zaštite: analiza politika, institucionalnog okvira i praksi

Naziv:
Napuštanje institucionalne zaštite: analiza politika, institucionalnog okvira i praksi

Opis:
UNICEF, u saradnji s NVO „Juventas“, a uz saglasnost Ministarstva rada i socijalnog staranja, pokrenuo je 2014. godine istraživački projekat Napuštanje institucionalne zaštite: analiza politika, institucionalnog okvira i praksi. Svrha projekta je da se kroz razumijevanje životnih okolnosti u kojima se nalaze mladi koji napuštaju institucionalni smještaj i izazova s kojima se suočavaju nakon izlaska, kao i kroz razumijevanje načina prevazilaženja, kreiraju preporuke, u prvom redu Ministarstvu rada i socijalnog staranja, ali i drugim relevantnim resorima, za unapređenje položaja i zaštite prava mladih koji napuštaju institucionalni smještaj. Istraživanje je sprovođeno od septembra 2014. do septembra 2015. godine. Korišćen je kvalitativni metodološki pristup kako bi se dala sveobuhvatna slika stanja, ali i izdvojili značajni podaci, uključujući sva tri nivoa. Metodologija istraživanja obuhvatila je analizu relevantnih međunarodnih i nacionalnih zakonskih i strateških dokumenata i terensko kvalitativno istraživanje, koje je obuhvatilo: mlade koji su napustili institucionalni smještaj u posljednjih sedam godina, mlade koji se pripremaju da napuste institucionalni smještaj i stručne radnike iz javnih ustanova socijalne i dječje zaštite (centri za socijalni rad i Dječji dom „Mladost“ u Bijeloj), kao i NVO koje su imale iskustva u radu s mladima koji su napustili institucionalni smještaj.

Autori/ke:
Itana Kovačević
Ivana Vujović

Godina izdavanja: 2015.