Monitoring poštovanja ljudskih prava u ZIKS-u 2014-15

Percepcija uslova i tretmana u zatvoru 2014_15
Mart 17, 2015
Nacrt AP za unapređenje položaja zatvorenika-ca
Mart 18, 2015

Monitoring poštovanja ljudskih prava u ZIKS-u 2014-15

Naziv:
Monitoring poštovanja ljudskih prava osoba u pritvoru i na izdržavanju kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) u Crnoj Gori 2014-2015.

Opis:
Nevladine organizacije Juventas i Akci – ja za ljudska prava (Human Rights Action – HRA) su od decembra 2013. godine do kraja decembra 2015. godine uz podršku Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i ambasade Velike Britanije u Podgorici sprovele pro – jekat “Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i reso – cijalizacije”
Cilj sprovedenog monitoringa i ovog izvještaja, kao jednog od njegovih rezultata, bila je prvenstveno ocjena ispunjenosti preporuka CPT iz izvještaja o posjeti Delegacije CPT Crnoj Gori i ZIKS-u 2013. godine.
Sagledavali smo i primjenu preporuka iz izvještaja “Poštovanje ljudskih prava prit – vorenih lica i lica na izdržavanju kazne zatvora u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija”, monitoring tima nevladinih orga – nizacija HRA, Centra za antidiskriminaciju ”Ekvista”, Centra za građansko obrazovanje i Sigurne ženske kuće iz marta 2013. godine, koje je uprava ZIKS-a tada u načelu prihvatila da ispuni. Nakon analize stanja na kraju 2015. godine dodate su i nove pre – poruke koje bi trebalo ispuniti u cilju po – boljšanja postojećeg stanja (sve preporuke su izdvojene u posebni dio na kraju ovog izvještaja). Uzete su u obzir i preporuke Ombudsmana iz 2015. godine i Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM), koji djeluje pod okriljem Ombudsmana, iz 2014. godine, kao i Izvještaj o radu za 2015. Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. 6 Uzet je u obzir i Godišnji izvještaj 2015. koji je izradio ZIKS.

Autori/ke:
Tea Gorjanc Prelević
Mirjana Radović
Ivana Vujović
Tijana Žegura

Godina izdavanja: 2015.