Nacrt AP za unapređenje položaja zatvorenika-ca

Monitoring poštovanja ljudskih prava u ZIKS-u 2014-15
Mart 17, 2015
Priče o etičkim dilemama
Mart 18, 2015

Nacrt AP za unapređenje položaja zatvorenika-ca

Naziv:
Nacrt akcionog plana za unapređenje položaja lica u pritvoru i na izdržavanju kazne zatvora kao i za unapređenje podrške nakon otpusta

Opis:
Akcioni plan (AP) je izrađen da doprinese efikasnijem sprovođenju preporuka međunarodnih ekspertskih tijela za Crnu Goru, a posebno da bi se unaprijedili uslovi za rad, obrazovanje i rehabilitaciju u zatvoru, kao i poboljšala resocijalizacija zatvorenika i zatvorenica nakon izdržane zatvorske kazne.
AP je urađen na osnovu sprovedene analize položaja i statusa pritvorenih lica i lica na izdržavanju kazne zatvora u Crnoj Gori. U njegovoj izradi su, kroz članstvo u radnim grupama (pored predstavnika Juventasa i HRA, koji sprovode projekat) učestvovali i predstavnici: Ministarstva pravde, Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, Kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Centra za stručno obrazovanje, Instituta za javno zdravlje, Udruženja „Anonimni narkomani Crne Gore“ i NVO Centar za monitoring i istraživanja. U cilju efikasnijeg sprovođenja AP je podijeljen na četiri tematske cjeline:
1. Unapređenje tretmana lica na izdržavanju kazne zatvora;
2. Unapređenje usluga za pripremu za otpust sa izdržavanja kazne i podrške nakon otpusta;
3. Unapređenje zdravstvene zaštite lica u pritvoru i na izdržavanju kazne zatvora;
4. Sprečavanje mučenja i drugog zlostavljanja

Autori/ke:
Ivana Vujović
Tea Gorjanc Prelević
Mirjana Radović
Itana Kovačević
Vlado Dedović

Godina izdavanja: 2015.