Priče o etičkim dilemama

Nacrt AP za unapređenje položaja zatvorenika-ca
Mart 18, 2015
Reduction of drug related harm in Montenegro
Mart 18, 2015

Priče o etičkim dilemama

Naziv:
Priče o etičkim dilemama

Opis:
Knjiga koja je pred vama nastala je u okviru istoimenog projekta: „Priče o svakodnevnim etičkim dilemama“, na ideju Američke ambasade u Podgorici, a u saradnji sa Mothom, Juventasom, Atakom i organizacijom MAYAA. U projektu „Priče o svakodnevnim etičkim dilemama” mladim ljudima iz Crne Gore data je prilika da ispričaju svoju priču o tome kako pošasti tranzicije utiču na njihov život, pogled na budućnost ili zajednicu u kojoj žive. Priče su oblikovane na sedmodnevnom kampu sa američkom organizacijom The Moth, održanom u septembru 2014. godine na Ivanovim koritima. Učesnici projekta, pričajući svoje priče otvoreno, nadaju se da će inspirisati druge mlade ljude koji se ne boje da donesu teške odluke i stanu iza svojih stavova.

Autori/ke:
urednik Vasko Raičević (ATAK)

Godina izdavanja: 2015.