Vodič za rad sa djecom i mladima koji žive u porodicama sa istorijom konflikata sa zakonom i/ili sa upotrebom droga

Vodič za rad sa djecom i mladima koje koriste droge
Jul 9, 2017
Vodič za rad sa mladima i djecom sa iskustvom života na ulici
Jul 9, 2017

Vodič za rad sa djecom i mladima koji žive u porodicama sa istorijom konflikata sa zakonom i/ili sa upotrebom droga

Naziv:
Vodič za organizacije civilnog društva koje rade sa djecom i mladima koji žive u porodicama sa istorijom konflikata sa zakonom i/ili sa upotrebom droga.

Opis:
Vodič pruža informacije koje se tiču međunarodnih standarda, potencijalnih rizika, opštih smjernica i strategija za rad sa djecom i mladima koji žive u porodicama sa istorijom konflikta sa zakonom i/ili sa upotrebom droga.
Vodič bi trebalo da posluži kao alat za pružaoce usluga koji se bave mladima u riziku i sadrži informacije koje mogu biti od koristi posebno pedagozima, psiholozima, sociolozima i advokatima koji rade sa djecom i mladima koji potiču iz ovakvih porodica.
Vodič je dio projekta „Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti“ koji su uz podršku Evropske unije realizovale nevladine organizacije Juventas iz Crne Gore, ARSIS iz Albanije, Margina iz BiH, HOPS iz Sjeverne Makedonije, Lavirint sa Kosova, Prevent iz Srbije i Schuler Helfen Leben iz Njemačke.

Autori/ke:
Dardan Berisha

Izdavač:
Labyrinth

Godina izdavanja: 2017.