Preporuke učenika/ca za borbu protiv korupcije EU

Nacionalna konferencija EU vrijednosti
Septembar 3, 2012
Sa pravim vrijednostima u EU BROŠURA
Septembar 3, 2012

Preporuke učenika/ca za borbu protiv korupcije EU