Analiza istraživanja o položaju djece i mladih pod institucionalnom zaštitom

Access to Education of the Youth at Risk in the Western Balkan Countries – a Collection of Policy Briefs
Novembar 3, 2023

Analiza istraživanja o položaju djece i mladih pod institucionalnom zaštitom

Naziv: Analiza istraživanja o položaju djece i mladih pod institucionalnom zaštitom

Opis: Analiza istraživanja o položaju djece i mladih pod institucionalnom zaštitom je produkt projekta “Pružanje podrške djeci i mladima koja su pod institucionalnom zaštitom, nakon COVID -a 19”, koji je tokom 2022. i 2023. godine sproveo NVO Juventas u partnerstvu sa Psihološkom asocijacijom Crne Gore – PACG i Centrom za podršku lokalnog i regionalnog razvoja – CeP, a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Analiza ima za cilj da pruži informacije i motiviše ideje kako djeci i mladima koji napuštaju institucionalni smještaj pružiti najbolju moguću zaštitu i podršku na način da ih osnažimo, motivišemo i stvorimo mogućnosti za što srećniji i ispunjeniji život.

Autori:

Itana Kovačević

Miloš Bulatović