Postupanje u slučaju nepodgode

REINTRODUCE THE BAN ON SMOKING IN PUBLIC PLACES POLICY BRIEF
Septembar 3, 2018
Ka sigurnom i bezbjednom okruzenju za djecu
Septembar 3, 2018

Postupanje u slučaju nepodgode

Naziv: 
Postupanje u slučaju nepogode

Opis:
Poster je nastao u cilju informisanja pripadnika/ica RAE populacije i drugih I/RL koji žive u nasilju Konik o procedurama postupanja u slučaju nepogoda kao što su zemljotres, požar, poplava i ekstremne vrućine.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta “Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik – druga faza” podržanog od strane Evropske unije.

Autori/ke:
Juventas
Pravni centar

Godina: 2018.