Ka sigurnom i bezbjednom okruzenju za djecu

Postupanje u slučaju nepodgode
Septembar 3, 2018
Zabrana pušenja u javnim prostorima_ sažetak javne politike ME
Septembar 20, 2018

Ka sigurnom i bezbjednom okruzenju za djecu

Naziv:
Ka sigurnom i bezbjednom okruženju za djecu u Dječjem domu „Mladost“

Opis:
Kao podrška u sveobuhvatnoj zaštiti djece koja žive u Domu i unapređivanju uslova i rada sa ovom djecom, NVO Juventas je u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Dječjim domom „Mladost“, centrima za socijalni rad i uz podršku predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori formirao radnu grupu za izradu smjernica i procedura za zaštitu prava i interesa djece koja žive u Domu.

Ciljevi ovog dokumenta su:
– Pružanje najbolje moguće zaštite prava i interesa djece koja žive u Domu;
– Obezbjeđivanje sigurnog i podsticajnog okruženja za svu djecu u Domu;
– Obezbjeđivanje razumijevanja specifičnih potreba zaštite djece, kao i vrijednosti koje su u temelju smjernica i protokola svih zaposlenih;
– Pružanje podrške zaposlenima u Domu kako bi djeci obezbijedili sigurno, podsticajno i bezbjedno okruženje;
– Da posluži kao osnova za izradu dokumenta prilagođenog djeci.

Izrada dokumenta je podržana od strane Predstavništva UNICEF u Crnoj Gori, kroz projekat „Unapređenje zaštite djece u Dječjem domu „Mladost“ i djece korisnika odabranih NVO u Crnoj Gori“, koji predstavlja dio višegodišnje regionalne inicijative „Zaštita djece od nasilja i unapređenje socijalne inkluzije djece sa smetnjama u razvoju na Zapadnom Balkanu i u Turskoj – IPA 2015“, koja se sprovodi u partnerstvu između UNICEF-a, EU, European Disability Foruma – EDF i sedam zemalja/teritorija u procesu pridruživanja EU. Sadržaj ovog dokumenta ne odražava nužno politiku i gledište UNICEF i EU, a odgovornost za sadržaj dokumenta snose autori/ke.

 

Autori/ke:
– Svetlana Sovilj (Ministarstvo rada i socijalnog staranja)
– Marela Savić (JU Dječji dom „Mladost“)
– Sandra Novaković (JU Dječji dom „Mladost“)
– Marina Lekić (JU Dječji dom „Mladost”)
– Mirjana Popović (Zavod za socijalnu i dječju zaštitu)
– Vesna Minić (Centar za socijalni rad Bijelo Polje)
– Marijana Tajić (Centar za socjalni rad Berane)
– Katarina Bijelić (Centar za socijalni rad Podgorica)
– Jasna Đuričić (Centar za socijalni rad Herceg Novi)
– Itana Kovačević(NVO Juventas)
– Marija Stajović (NVO Juventas)
– Ivana Sekol, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osjek (Hrvatska).

 

Godina izdavanja: 2018.