Manušengoro Thamipe

Brošura o građanskim pravima namijenjena RE populaciji
Jul 18, 2023
Access to Education of the Youth at Risk in the Western Balkan Countries – a Collection of Policy Briefs
Novembar 3, 2023

Manušengoro Thamipe

Naziv: Manušengoro Thamipe

Opis: Brošuru o građanskim pravima NVO Juventas je kreirao u sklopu projekta “Jačanje socijalne inkluzije RE zajednice“.

Cilj ovog projekta je jačanje socijalne inkluzije osoba iz RE zajednice koje žive u naselju Vrela Ribnička u Podgorici, sa ciljem unapređenja kvaliteta njihovog života, kao i omogućavanja ostvarivanja zakonom zagarantovanih prava.

Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.

Brošura je dostupna na crnogorskom i romskom jeziku.

Za izdavača: Ivana Vujović

Godina izdavanja: 2023