Monitoring Strategije zaštite od nasilja u porodici

Stavovi građana o zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj zaštiti i zapošljavanju
Mart 17, 2016
Obrazovanje odraslih u CG
Mart 18, 2016

Monitoring Strategije zaštite od nasilja u porodici

Naziv:
Monitoring Strategije zaštite od nasilja u porodici 2011-2015.

Opis:
Svrha ovog monitoring istraživanja je da se kroz kritički osvrt na trenutno stanje, a posebno kroz zaključke i preporuke koji slijede, ponude konstruktivni predlozi za bolje razumijevanje problematike nasilja u porodici i nasilja nad ženama i dâ efikasniji odgovor svih aktera u procesu pružanja pomoći, podrške i zaštite žrtava, kao i neophodnosti obezbjeđivanja efikasne podrške i zaštite ženama sa doživljenim nasiljem.
U tom cilju pregledani su i analizirani ključni ciljevi i svih 45 mjera Strategije zaštite od nasilja za period 2011-2015. Rezultat pokazuje da je 29,05 % realizovano, 35% djelimično realizovano, dok 35,5% mjera nijesu realizovane.
Monitoring istraživanje je sprovedeno kroz pregled i analizu ključnih ratifikovanih međunarodnih konvencija i nacionalnog institucionalno-pravnog okvira, kroz analizu izvještaja Vladinog i nevladinog sektora, te zahtjeve za slobodan pristup informacijama i intervjue.

Autori/ke:
Biljana Zeković

Godina izdavanja: 2016.

SPEED UP_ Monitoring Strategije zaštite od nasilja u porodici 2011-2015 ENG