Decembar 10, 2019

Važno je na vrijeme prepoznati potrebe mladih u riziku i odgovoriti na njih

Potrebe različitih kategorija mladih u riziku važno je na vrijeme prepoznati i kreirati politike koje će im pomoći da ostvare svoje interese, a misija države je […]
Decembar 7, 2019

Kroz interaktivnu formu ukazali na probleme mladih

Dokumentarna predstava “RAW PLAY – igra sa šest života”, kroz interaktivu i multimedijalu formu, ukazuje na izazove i probleme sa kojima se  suočavaju mladi, kaoi naodnos […]
Decembar 3, 2019

Tri crnogorska grada potpisala Parisku deklaraciju u cilju okončanja epidemije AIDS-a

Predstavnici Glavnog grada, opština Bar i Bijelo Polje i UNAIDS-a potpisali su danas Parisku deklaraciju, koja, kako je saopšteno, ima za cilj okončanje epidemije AIDS-a u […]
Decembar 2, 2019

Internet svakodnevno koristi 93,3 odsto srednjoškolaca

Internet i društvene mreže mediji su koje srednjoškolci najviše koriste, bilo da je u pitanju informisanje, zabava ili edukacija, potvrdilo je istraživanje NVO Juventas o medijskoj […]
Decembar 2, 2019

Mladi sposobni da prepoznaju nekvalitetan medijski sadržaj

Značajan dio crnogorskih srednjoškolaca sposoban je da prepozna nekvalitetan sadržaj u medijima, pokazalo je istraživanje o medijskoj pismenosti koje je sprovela nevladina organizacija (NVO) Juventas. Prema […]
Decembar 2, 2019

Mladi nedovoljno zastupljeni u medijma

Srednjoškolci u Crnoj Gori smatraju da su mladi nedovoljno zastupljeni u medijma u važnim oblastima, kao što su obrazovanje, nauka, ekologija, kultura i zdravlje. To je […]
Novembar 25, 2019

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata za dodjelu malih grantova

VAŽNO OBAVJEŠTENJE: Rok za dostavljanje prijedloga projekata za dodjelu malih grantova u okviru projekta “Integrisani i sistemski pristup unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori” produžen […]
Novembar 22, 2019

Ozbiljno se posvetiti problemu upotrebe psihoaktivnih supstanci

Problemu upotrebe psihoaktivnih supstanci, posebno među mladima, potrebno se vrlo ozbiljno posvetiti, jer je zatajila prevencija, a institucije ne funkcionišu dobro ni na lokalnom ni na […]
Novembar 20, 2019

Unapređenje medijske pismenosti za državu da bude jedan od prioriteta

Medijska pismenost u Crnoj Gori nije na zadovoljavajućem nivou, iako su napravljeni određeni pomaci i potrebno je da svi zainteresovani akteri, naročito država, pokažu jasnu volju […]
Novembar 20, 2019

Profesionalni i nezavisni mediji imaju interes za najvećim stepenom medijske pismenosti

Mediji koji su profesionalni i nezavisni imaju interes za najvećim stepenom medijske pismenosti, da objavljuju informacije koje su do kraja precizne i jasne, vode računa o […]