Novembar 7, 2023

Projekat ARYSE: Objavljena publikacija “Pristup obrazovanju mladima u riziku na Zapadnom Balkanu – zbirka sažetaka”

U okviru projekta “ARYSE”, koji je  sproveo Juventas u partnerstvu sa još 4 nevladine organizacije iz zemalja Zapadnog Balkana koji čine regionalnu mrežu organizacija koje pružaju […]
Novembar 6, 2023

Juventas i UIKS: Potpisan memorandum o saradnji u okviru projekta “U zapošljavanju, obrazovanju, osposobljavanju- IN EET”

U Kazneno-popravnom domu u Podgorici, Juventas će organizovati kurseve sertifikovanih obuka zanimanja za 15 lica na izdržavanju kazne zatvora. Tim povodom, danas su direktor UIKS-a Rade […]
Novembar 3, 2023

Tvoja Priča – Tvoja Prilika: Osam nevladinih organizacija nudi slobodne radne pozicije za stručno usavršavanje u Podgorici

Juventas  u okviru InEET projekta realizuje aktivnost  Tvoja PRIČA – Tvoja PRILIKA i tom prilikom je sklopio  saradnju sa osam nevladinih organizacija  za stručno usavršavanje  u […]
Oktobar 26, 2023

Uvezati obrazovni, zdravstveni i sistem socijalne zaštite u cilju adekvatne podrške mladima u riziku od isključenosti

U Crnoj Gori je potrebna bolja uvezanost obrazovanja sa sistemom socijalne, zdravstvene zaštite, jačanje senzibiliteta u društvu, uvođenje antidiskriminacionih politika na svim nivoima, intenziviranje obuka nastavnog […]
Oktobar 16, 2023

Zaštititi dostojanstvo svih u Crnoj Gori

Direktor Osnove škole “Štampar Makarije” Novica Gačević, treba da disciplinski odgovara i da se izvini cjelokupnoj javnosti, jer je u komunikaciji sa novinarima „Pobjede“, zabrinutu roditeljku […]
Oktobar 13, 2023

Apel obrazovnim i socijalnim institucijama da omoguće pravo na obrazovanje i pruže adekvatnu socijalnu podršku svakom djetetu

NVO Juventas apeluje na Ministarstvo prosvjete, osnovne škole i socijalne institucije da zajednički djeluju u omogućavanju prava na obrazovanje i pružanju podrške u ostvarivanju najboljeg interesa […]
Oktobar 10, 2023

Politički ambijent u Crnoj Gori nepovoljan za dijalog među neistomišljenicima

Mizogini napad na ženu, liderku civilnog sektora, napad na kritički civilni sektor, kao i poziv Javnom servisu da nam cenzurom smanji medijski prostor zastrašujuća je realnost […]
Oktobar 10, 2023

Juventas, Link i Stana: Naš doprinos Festivalu mentalnog zdravlja i Pride nedjelji

Subota, 14. oktobar “Ljudska prava osoba koje koriste droge i živa biblioteka sa osobama koje su koristile droge” Radionica ima za cilj da sve učesnike/ce upozna […]
Oktobar 10, 2023

Lijek fentanil u Crnoj Gori: Potrebno je preduzeti mjere smanjenja štete i prevenirati smrtne ishode

Iako policija nije registrovala zloupotrebu fentanila (fentanyl) u Crnoj Gori, iz  Juventasa su za Radio Slobodna Evropa (RSE) kazali da su od juna 2023. zabilježili najmanje […]
Oktobar 9, 2023

Tvoja Priča – Tvoja Prilika: Kompanija Mesopromet Franca nudi slobodne radne pozicije za stručno usavršavanje u Bijelom Polju i Podgorici

Juventas  je u okviru projekta Tvoja PRIČA – Tvoja PRILIKA realizovao saradnju sa kompanijom Mesopromet Franca za stručno usavršavanje. Nudimo vam devet pozicija u Bijelom Polju […]